Flygklubbar

Borås flygklubb

Vindgatan 7
504 94  Borås

Tel: 033-25 41 67
Hemsida: www.borasflygklubb.net
E-post: info@borasflygklubb.net

Skolning/typ: PPL

Borås flygklubb

Vindgatan 7
504 94  Borås
Tel: 033-25 41 67
Hemsida: www.borasflygklubb.net
E-post: info@borasflygklubb.net

Skolning/typ: PPL