Uppgradering till 8.33 kHz radioutrustning

Uppdatering juli 2017: Efter avslag från EU på ansökan om bidrag, meddelade IAOPA att det inte kommer att bli någon utbetalning av bidrag. Informationen på denna sida ligger kvar för kännedom, men det är alltså inte längre möjligt att få eller ansöka om pengar för radiobyte. Vi återkommer med mer information, om sådan dyker upp.

Från och med 2018 är det krav på radioutrustning med 8.33 kHz kanalseparation för att flyga i europeiskt luftrum. Detta innebär att många flygplan måste byta utrustning och detta till en hög kostnad. Enligt reglerna för SES (Single European Sky) ska den som drar nytta av detta även stå för kostnaderna, vilket gör att återbetalning ska göras av intressenten till brukarna. För att möjliggöra återbetalning till en stor mängd personer och flygklubbar, har IAOPA i samarbete med konsultbyrån Helios ansökt om återbetalning av medel för utbyte av radioutrustning. För Sveriges räkning är det Linköpings FK som företräder landets piloter i projektet. Administrationen kommer att ske genom den webbportal IAOPA har satt upp, vilken finns på adressen 833.iaopa.eu.

Denna sida avser att förklara själva ansökningsprocessen. KSAK kommer att lägga ut information som är relevant för svenska förhållanden. Övrig information kring projektet, villkor för återbetalning med mera finns i webbportalen.

Registrering och ansökan

Observera att den användare som registrerar sig och gör en ansökan måste kunna visa en koppling till flygplanet, till exempel genom medlemskap i flygklubbs styrelse, tekniskt ansvar eller ägarskap.

Registrering

För att kunna ansöka om återbetalning för kostnad vid uppgradering av radio, måste man registrera sig på webbplatsen 833.iaopa.eu. Det är en enkel process. Gå till sidan och klicka på fliken Register. Här ska du fylla i följande uppgifter:

 • Name: ditt riktiga för- och efternamn.
 • Username: ett användarnamn, som du väljer själv. Till exempel Förnamn_39.
 • Password: ett lösenord. Detta måste vara av det komplicerade slaget med en blandning av versaler och specialtecken. Om du inte väljer ett tillräckligt svårt lösenord så tillåts du inte gå vidare i registeringsprocessen. Du bekräftar ditt lösenord i fältet Confirm Password.
 • Email address: fyll i din epostadress. Ett bekräftelsemail skickas till denna adress så se till att det är en adress som du använder. OBS: bekräftelsemailet kan hamna i din skräppost-inkorg så kontrollera denna.
 • ”I´m not a robot”: kryssa i denna ruta för att visa att du är en människa som inte försöker spamma systemet.

När du har fyllt i allt och klickat på knappen Register så skickas en epost till den adress du angav. I denna epost finns en bekräftelselänk som du måste klicka på för att verifiera din registrering. Först när det är gjort kan du logga in och skapa en ansökan.

Ansökan

För att göra en ansökan loggar du in på webbplatsen. Nu visas en meny på vänster sida med alternativ för att skapa en ansökan om återbetalning. Klicka på alternativet Add new aircraft för att registrera ett radiobyte. Följande bild visas;

Samtliga fält måste fyllas i.

 • Aircraft manufacturer: flygplanstillverkaren, exv. Cessna.
 • Aircraft model: flygplansmodell, exv 172.
 • Aircraft registration: flygplanets beteckning, exv. SE-ABC
 • Planned radion: här anger man vilken radio man tänker byta till, exv. Garmin GTR 225
 • Expected cost: ange hela den beräknade kostnaden för bytet. Kostnaden anges i Euro.
 • Expected install date: när förväntas radiobytet att ske. Observera att radio måste vara installerad efter 7 februari 2017 för att omfattas av projektet.

Klicka därefter på Add aircraft. Nu har du sparat uppgifterna och skapat en ansökan i första steget. All information finns på webbplatsen 833.iaopa.eu och vanliga frågor publiceras där. Denna sida kommer att fyllas på med information efterhand som sådan dyker upp.

Har du frågor så skriv till info@ksak.se.

Publicerad: 6 mars, 2017 av Rolf Björkman
Senast ändrad: 25 juli, 2017 av Hans Pålsson