Rapport från Transportstyrelsens seminarium om DTO

Publicerad: 19 december, 2017 av Niklas Larsson

Den 2 december anordnade Transportstyrelsen ett seminarium för de som utbildar inom dagens flygskolor (RF) där det utlovats mer information om Declared Training Organisation (DTO) som ska ersätta RF den 8 april 2018.

Cirka 45 personer från hela landet kom till mötet. Daniel Wastesson från Transportstyrelsen började med sin presentation om DTO och vilka utmaningar han ser framöver. Med DTO kommer några nya arbetssätt, både för myndighet och oss som brukare. Särskilt har det att göra med om man får anmärkningar vid en verksamhetskontroll. Utbildaren ska då själv göra en grundorsaksanalys om varför problemet uppstått och hur man jobbar för att rätta till det. Alltså lite mer långtgående men samtidigt så hoppas vi att vi inte hamnar i en sådan situation. I övrigt så innebär DTO även andrum för myndigheten som har fått tydliga direktiv från EASA om att verksamhetskontroller ska vara riskbaserade och inte behöver ske oftare än vart femte år såvida inte de misstänker att vi missköter oss.

Efter Daniels presentation var det dags för KSAK att ge sin syn på saken. Föredragande var Niklas Larsson. Vi jobbar med att ta fram våra mallar för flygskolorna och det här var första gången vi fick möjlighet att visa dem för de utbildningsansvariga. Dokumentationen som ska utgöra våra DTO är ganska lättsamt jämfört med tidigare kraven på manualer, men samtidigt är det viktigt att dessa följer riktlinjerna. Därför kan man inte bara ta det man har i sitt RF idag och köra vidare i DTO, det krävs någon form av anpassning. Det mesta kan faktiskt strykas.

Myndigheten ser också gärna att vi utgår från mallarna i största möjliga grad eftersom dessa redan från början har blivit kvalitetssäkrade och bedöms följa alla de krav som ställs på en DTO. Användningen av mallarna reducerar TS insats vilket för vår del betyder lägre kostnader och en snabbare hantering.

Niklas redogjorde också för de underhållskrav som ställs på de flygplan vilka används inom en DTO. Kort och gott kan sägas att utbildning i och med detta likställs med privatflygning, alltså kan vi glömma den ökända 12-årsregeln som gäckat oss i många år. Är flygplanet luftvärdigt så kan det användas i skolning. Kanske blir det här ett lyft för sjöflygskolning som länge slitit med just det här problemet?

Efter en lång dag om DTO var det dags för Lennart Lansburgh från Uppsala Flygklubb att hålla ett bra anförande av Human Factors och den beryktade händelsekedjan som leder många av mot ett haveri. Pressen att flyga kan ofta ställa till det. Med både bild och film visade han på att när stressen kommer så är det alltid bäst att ta ett steg tillbaka, dra ner förväntningarna och börja om så lugnt och metodiskt som man lärt sig under utbildningen. Den farligaste pressen uppstår helt klart när man lovat någon passagerare att flyga någonstans. Se till att aldrig lova något och att det finns en alternativ resplan!

Vill du veta mer om vad som sades på mötet om DTO, hur du gör för att använda KSAKs mallar, eller något annat? Kontakta Niklas via niklas.larsson@ksak.se!