Kungliga Svenska Aeroklubben

KSAK Motorflygförbundet
Stäng
Logga in

I N S T Ä L L T – KSAK DM-årsmöte den 20 mars

Publicerad: 27 februari, 2020 av Gunilla Dufour

Välkommen på KSAK DMs årsmöte den 20 mars.

I år äger KSAK DMs årsmöte rum fredagen den 20 mars kl. 17.30 (alltså ej 11 mars som tidigare nämnts).

Plats:  Katarina Brandstation på Tjärhovsgatan 9, på söder i Stockholm. (T-bana Medborgarplatsen)

Följande program planeras:

17:30 Samling i brandbilshallen (där brandbilarna kör ut)  Rundvandring med guide Gert Ekström, musei-intendent emeritus.  Vi kommer bl.a. få höra om stationens historia och dess helikopterberedskap.
18.30 Kaffe och bulle i brandmuséet
18.45 Sedvanliga årsmötesförhandlingar

Därefter, cirka kl 20.00, middag för de som så önskar på Kvarnen, Tjärhovsgatan 4, se
https://www.kvarnen.com/. Var och en beställer och betalar för sig, men vi behöver
föranmälan till middagen för platsreservation.

Motioner skall vara styrelsen tillhanda senast 2020-03-10. Förslag som skall behandlas av valberedningen skall ha inkommit till kansliet senast 2020-03-10. Adress är gunilla@ksak.se.

Anmälan om deltagande på mötet (namn och hur många som kommer) samt om du/ni vill deltaga på middagen efteråt skickas till KSAK:s kansli Gunilla Dufour, på gunilla@ksak.se senast måndagen
den 16 mars.

Inbjudan KSAK DM Årsmöte 2020

Bilaga 1, Dagordning

Bilaga 2, Årsredovisning

Bilaga 3, Förslag till budget för 2020

Bilaga 4, Årsavgift 2021

Bilaga 5, Förslag till Valberedningen