Kungliga Svenska Aeroklubben

KSAK Motorflygförbundet
Stäng
Logga in

Nya regler för UL-certifikat som gäller från och med 9 april

Publicerad: 9 mars, 2021 av Maria Winkler

Hårt arbete har lönat sig – äntligen får vi nya föreskrifter för UL-certifikat!

KSAK:s organisation tillsammans med Transportstyrelsen har under flera år kämpat för att få fram nya förskrifter som nu äntligen träder i kraft.

Nytt för dig som UL-pilot är att du kan utöka ditt cert med både mörker- och avancerad behörighet. Bra tycker vi på KSAK.

Vi uppskattar att Transportstyrelsen låtit KSAK med flera organisationer vara en del av arbetet för att möjliggöra det vi alla känner till som UL 600kg. Nu är vi ett steg närmare då TS igår (8 mars) publicerade de nya certifikatsföreskrifterna för UL-cert. Från och med den 9 april gäller dessa föreskrifter.

Detta tillsammans med de nya reglerna för bättre flygplan tror vi kommer att bli riktigt bra och kommer i stort påverka allmänflyget och flygsäkerheten positivt. KSAK har kämpat för att få igenom det våra medlemmar behöver för sitt flygande med lättnader och utökade möjligheter som kommer med dessa nya regler. Det finns sakfrågor och önskemål som KSAK har framfört som TS ännu inte har kunnat ta till föreskrifterna. Vi kommer att fortsätta att arbeta med TS för våra medlemmars bästa.

Vad händer nu? KSAK:s team arbetar redan med uppdatering av skolhandböcker för att flygskolorna ska möta upp och utbilda efter de nya regelverken. Under våren kommer information att skickas till UL-skolorna och dess flyglärare. Vi arbetar även med en uppdatering av UL-handboken som kommer att anpassas till kommande förskrifter för NUL och NLL. Vi kan förvänta oss att dessa föreskrifter för AIR (konstruktion, luftvärdighet och underhåll) publiceras under våren.

Detta är för oss på KSAK ett kvitto på att hårt arbete både från kansliet och styrelsen lönar sig!

Nu tar vi tillsammans nästa steg i UL utvecklingen och flyger än mer!

TSFS 2021:26 Transportstyrelsens föreskrifter om UL-certifikat

Dessa föreskrifter ska tillämpas vid utfärdande, förnyelse eller utökning av UL-certifikat inklusive tillhörande behörighetsbevis och behörigheter. Föreskrifterna ska tillämpas för nationella lätta och ultralätta flygplan och segelflygplan samt nationella lätta helikoptrar och anger de befogenheter som UL-certifikatet och behörigheterna ger innehavaren. Dessa föreskrifter ska också tillämpas av flygskolor som tillhandahåller utbildning för ovanstående certifikat och behörigheter.

Du hittar föreskrifterna HÄR