Kungliga Svenska Aeroklubben

KSAK Motorflygförbundet
Stäng
Logga in

Anmäl dig till Lärarlyftet – helgen 7-8 maj 2022

Publicerad: 8 april, 2022 av Carin Lindström

Då är det snart dags att genomföra lärarlyftet igen som denna gång genomförs i Ålleberg.
Under helgen varvar vi teori med praktik. Vi har tillgång till tre flygplan. Eurostar, Ikarus och en IFR utrustad C172, för en introduktion i instrumentflygning.

Tema:
• Inflygning på ny typ/klass. Vad säger bestämmelsen? Vad står det i KSAKs publikationer? Vilken blankett ska vi använda? Vad är viktigt att tänka på?
• UL 600 kg
• Instrumentflygning

Peter Falk kommer upp med sin Blackwing från Sjöbo Flygklubb och bjuder alla flyglärare på en demoflygning, under förutsättning att flygplanet är återställt efter service. Den som vill ha en komplett inflygning har möjlighet att bli influgen på Blackwing NLF till ett självkostnadspris på 1 100 kr per timme
Vi bor i Ållebergs lokaler. Middag och frukost äter vi på restaurangen i anslutning till fältet. Fika finns tillgängligt i klubblokalen bägge dagarna.

Planering 7 maj: 10.00-18.00, teori och flygning. 19.00 middag
Planering 8 maj: 08.00 frukost. 09.00-16.00, teori och flygning

Du betalar ett självkostnadspris om 2 500 kr. I avgiften ingår: kursdeltagande, kost och logi, och ca 2-3 timmars flygning och demoflygning av Blackwing
Anmälan görs senast den 22 april till: christer@ksak.se. Antal personer är begränsat till 10 UL-Instruktörer/Flyglärare. Vi prioriterar de UL flyglärare som ännu inte medverkat på ett lärarlyft.

KSAK:s ambition med stöd av Transportstyrelsen är att varje UL flyglärare ska genomgå ett Lärarlyft minst vart 5:e år. Syftet är att höja kompetensen inom lärarkåren. Kursen är subventionerad av Transportstyrelsen och KSAK.

Ring eller mejla om du har några frågor:
E-post: christer@ksak.se Mobil: 070-305 74 00

Välkommen!

Christer Harju
Skolchef KSAK-M