Kungliga Svenska Aeroklubben

KSAK Motorflygförbundet
Stäng
Logga in

Goda besked från EASA – Lättnader fortsätter att förordas för de nationella staterna

Publicerad: 24 juni, 2024 av Ann Swedberg

Under EMF mötet fick vi påhälsning av Vladimir Foltin från EASA som uppdaterat oss om GA Roadmap 2.0, vilket är programmet från 2018 för att skapa lättnader för hela GA-flyget (allmänflyget). Vi fick ta del av huvudpunkterna enligt följande.

# Declared as Default, EASA önskar fortsatt ge oss piloter för allmänflyget (PPL/LAPL) mer lättnader och möjligheter till att ta egna beslut, beslut som vi själva styr över. Man anser från EASA att piloten är den som är mest lämpad och bäst avgör flygsäkerhetsfrågor, mer vad föreskrifter och regelverk gör. Självklart så länge inte flygsäkerheten tyder på annat.

# i Consicuity a Reality,  fortsatt arbete med Juste Culture, säkerställ syngörlighet och synbarhet för samtliga luftfartgy ”See – Be seen”. Vi kan räkna med att EASA kommer att krav ställa synbarhet för samtliga luftfartygskategorier. Då med ADS-L (på högre höjder ADS-B). Reflektionen är att Teracom möjligheter för uppkoppling på höjder över 500 ft och som presenterades på motorflygkonferensen 2023, att de är är långt framme i framtidens kommande verktyg för säker distans mellan luftfartygen. Då utan att ATC separerar för luftfarten som i dag, till exempel mellan VFR- och I-trafik. Det kommer att gälla alla luftfartygskategorier (även Drönare).

# Fly Direct, Gör det lättare att flyga från plats till plats och då raka spåret. Kort och gott EASA arbetar för att vi ska kunna flyga från A till B utan att väja för luftrum, separation mellan VFR/I-trafik och andra luftrumshinder. Fullt möjligt att uppnå full separation utan dagens ATC kravställande på separation som ger omvägar och väntetider… flygvägen ska helt enkelt kortas ned!

Vad kan följande ge till oss piloter, med ovan pågående EASA projekt som är långt kommet kan vi räkna med lättnader för bland annat; lättnader på Medical, PinS för VFR-flygplatser (GNSS) vilket möjliggör också implementering av Basic IR (Basic Intstrument Regulation), fler DTO, underhåll enligt Part M Light och tillverkning enligt Part 21 Light. Räkna med att närmaste 5 åren blir spännande med en hel del lättnader. Givet att TS tar sig an EASA direktiv, ett uppdrag för KSAK om inte annars…