PowerFLARM, kollitionsvarningssystem

Inlagd: 2 maj, 2019 av Staffan Lavér

PowerFLARM, kollitionsvarningssystem för flygfarkost. Aldrig använt.
Nypris 18.000:-

Staffan Lavér
070 590 86 72
staffan.laver@telia.com

3 000 kr Kontakt: Staffan Lavér