Skriv ut / Spara till pdf

Kalmar Flygklubb

Christer Siverud

Kalmar Flygklubb

070-6506711 – christer@sivek.se

Deklaration

i enlighet med KOMMISIONENS FÖRORDNING (EU) nr 1178/2011
Kalmar Flygklubb
832400-8690
Box 318, 391 23 Kalmar
christer@sivek.se
Christer Siverud
070-6506711
christer@sivek.se
530215-2995
Christer Siverud
070-6506711
christer@sivek.se
5302152995
Flygteori LAPL(A)/PPL(A) – Lektionsbaserad, Flygteori LAPL(A)/PPL(A) – Distansbaserad, LAPL, PPL, Mörker, Klassutbildning SEP (land), Bogsering av segelflygplan
SE-MBI
DV20
SE-LOP
DA40

Deklaration

i enlighet med KOMMISIONENS FÖRORDNING (EU) nr 1178/2011
Kalmar Öland Airport, ESMQ
Flygplatsvägen 32, 39241 Kalmar
Samtliga
3 september 2018

Redogörelse

Flygskolan har framtagit en säkerhetspolicy enligt Annex VIII (Part-DTO) av förordning (EU) No 1178/2011 och i synnerhet DTO.GEN.210(a)(1)(ii) som tillämpas på all verksamhet nämnda i denna deklaration.

Flygskolan följer, vid all utbildning i den här deklarationen, alla tillämpliga krav enligt Annex III till förordning (EC) No 216/2008, Annex I (Part-FCL) och Annex VIII (Part-DTO) till förordning (EU) No 1178/2011.

Vi bekräftar härmed att all information i den här deklarationen och dess bilagor (om tillämpbart) är komplett och korrekt.

Kalmar, 27 augusti 2018
Christer Siverud, företrädare
Christer Siverud, skolchef
Christer Siverud
Kalmar, 27 augusti 2018