Skriv ut / Spara till pdf

Test 1

sfsdfdfd

Test 1

24234324 – dgdfgdf@rgrgr.se

Deklaration

i enlighet med KOMMISIONENS FÖRORDNING (EU) nr 1178/2011
Test 1
222142
eeergergerg
egergegerge@ergrgrg.se
eweewt
34234234
dsfsdffd@dfdsf.se
32423423434
sfsdfdfd
24234324
dgdfgdf@rgrgr.se
1232334
Klassutbildning TMG
dfgfdgdfg
gfgrgre
43t346346
ertrt4
et4t4t43t3

Deklaration

i enlighet med KOMMISIONENS FÖRORDNING (EU) nr 1178/2011
5 november 2019

Redogörelse

Flygskolan har framtagit en säkerhetspolicy enligt Annex VIII (Part-DTO) av förordning (EU) No 1178/2011 och i synnerhet DTO.GEN.210(a)(1)(ii) som tillämpas på all verksamhet nämnda i denna deklaration.

Flygskolan följer, vid all utbildning i den här deklarationen, alla tillämpliga krav enligt Annex III till förordning (EC) No 216/2008, Annex I (Part-FCL) och Annex VIII (Part-DTO) till förordning (EU) No 1178/2011.

Vi bekräftar härmed att all information i den här deklarationen och dess bilagor (om tillämpbart) är komplett och korrekt.

Malmö, 5 november 2019
Signature
eweewt, företrädare
Signature
sfsdfdfd, skolchef
Signature
eweewt
Malmö, 5 november 2019