Skriv ut / Spara till pdf

Östra Sörmlands Flygklubb

Krister Lundberg

Östra Sörmlands Flygklubb

0761348395 – bk.lundberg@telia.com

Deklaration

i enlighet med KOMMISIONENS FÖRORDNING (EU) nr 1178/2011
Östra Sörmlands Flygklubb
819000-4054
Box 78, 646 21 GNESTA
info@osfk.se
Ossi Mörnesten
0705-716151
ossi@mornesten.se
560724-1154
Krister Lundberg
0761348395
bk.lundberg@telia.com
690628-0133
Flygteori LAPL(A)/PPL(A) – Distansbaserad, LAPL, PPL, Mörker, Sjöflyg, Klassutbildning SEP (land), Klassutbildning TMG, Bogsering av segelflygplan
SE-MLT
PA-28-181
SE-MMB
Evektor Sportstar RTC
SE-MMC
Evektor Sportstar RTC
SE-KBT
Christen Aviat Husky

Deklaration

i enlighet med KOMMISIONENS FÖRORDNING (EU) nr 1178/2011
SE-CKB
PA-18
SE-ICA
PA-18
SE-URG
TC 100 Super Dimona
SE-KCO
Maule M4 210C
Kjula Flygplats
635 06 Eskilstuna
Alla deklarerade utom SEA
26 juni 2023

Deklaration

i enlighet med KOMMISIONENS FÖRORDNING (EU) nr 1178/2011

Redogörelse

Flygskolan har framtagit en säkerhetspolicy enligt Annex VIII (Part-DTO) av förordning (EU) No 1178/2011 och i synnerhet DTO.GEN.210(a)(1)(ii) som tillämpas på all verksamhet nämnda i denna deklaration.

Flygskolan följer, vid all utbildning i den här deklarationen, alla tillämpliga krav enligt Annex III till förordning (EC) No 216/2008, Annex I (Part-FCL) och Annex VIII (Part-DTO) till förordning (EU) No 1178/2011.

Vi bekräftar härmed att all information i den här deklarationen och dess bilagor (om tillämpbart) är komplett och korrekt.

Gnesta, 26 juni 2023
Signature
Ossi Mörnesten, företrädare
Signature
Krister Lundberg, skolchef