Skriv ut / Spara till pdf

test

sdgfg

test

fefewfw – dsgeg@dfg.se

Deklaration

i enlighet med KOMMISIONENS FÖRORDNING (EU) nr 1178/2011
test
214234
adress
ola@eborninteractive.se
efwefwe
wefewfwe
afsf@fgfd.se
3543534
sdgfg
fefewfw
dsgeg@dfg.se
werwete
LAPL, PPL
ewfewt
ewewrt
sgreger
ergerg
egewgwe

Deklaration

i enlighet med KOMMISIONENS FÖRORDNING (EU) nr 1178/2011
24 augusti 2020

Redogörelse

Flygskolan har framtagit en säkerhetspolicy enligt Annex VIII (Part-DTO) av förordning (EU) No 1178/2011 och i synnerhet DTO.GEN.210(a)(1)(ii) som tillämpas på all verksamhet nämnda i denna deklaration.

Flygskolan följer, vid all utbildning i den här deklarationen, alla tillämpliga krav enligt Annex III till förordning (EC) No 216/2008, Annex I (Part-FCL) och Annex VIII (Part-DTO) till förordning (EU) No 1178/2011.

Vi bekräftar härmed att all information i den här deklarationen och dess bilagor (om tillämpbart) är komplett och korrekt.

Malmö, 3 augusti 2020
Signature
efwefwe, företrädare
Signature
sdgfg, skolchef
Signature
efwefwe
Malmö, 3 augusti 2020