Skriv ut / Spara till pdf

Norrköpings Automobil och Flygklubb

Björn Ahlgren

Norrköpings Automobil och Flygklubb

0705-127030 – bahlgren43@hotmail.com

Deklaration

i enlighet med KOMMISIONENS FÖRORDNING (EU) nr 1178/2011
Norrköpings Automobil och Flygklubb
825000-3442
Slakthusvägen 10 60592 Norrköping
info@nafk.se
Håkan Persson
0705-168687
nsr@telia.com
5404141995
Björn Ahlgren
0705-127030
bahlgren43@hotmail.com
4301034338
Flygteori LAPL(A)/PPL(A) – Lektionsbaserad, Flygteori LAPL(A)/PPL(A) – Distansbaserad, LAPL, PPL, Mörker, Aerobatic, Klassutbildning SEP (land)
SE-IHI
Cessna 172
SE-LPY
Cessna 172
SE-MOB
Airlony Skylane

Deklaration

i enlighet med KOMMISIONENS FÖRORDNING (EU) nr 1178/2011
Norrköpings Flygplats
Norrköpings Flygplats 60361 Norrköping
Flygteori LAPL (A)/PPL(A) Lektionsbaserad samt på distans i egen takt,UL,PPL,Mörker
8 april 2018

Redogörelse

Flygskolan har framtagit en säkerhetspolicy enligt Annex VIII (Part-DTO) av förordning (EU) No 1178/2011 och i synnerhet DTO.GEN.210(a)(1)(ii) som tillämpas på all verksamhet nämnda i denna deklaration.

Flygskolan följer, vid all utbildning i den här deklarationen, alla tillämpliga krav enligt Annex III till förordning (EC) No 216/2008, Annex I (Part-FCL) och Annex VIII (Part-DTO) till förordning (EU) No 1178/2011.

Vi bekräftar härmed att all information i den här deklarationen och dess bilagor (om tillämpbart) är komplett och korrekt.

Norrköping, 24 september 2022
Signature
Håkan Persson, företrädare
Signature
Björn Ahlgren, skolchef
Signature
Håkan Persson
Norrköping, 24 september 2022