Skriv ut / Spara till pdf

Umeå Flygklubb

Jimmy Nilsson

Umeå Flygklubb

070-6045772 – jimmy.j.nilsson@gmail.com

Deklaration

i enlighet med KOMMISIONENS FÖRORDNING (EU) nr 1178/2011
Umeå Flygklubb
894000-6367
Box 4042, 904 02 Umeå
styrelsen@umeaflygklubb.se
Mats Johansson
070–6827056
mats.johansson@virtuadome.se
19850907-7114
Jimmy Nilsson
070-6045772
jimmy.j.nilsson@gmail.com
19900403-1895
Flygteori LAPL(A)/PPL(A) – Lektionsbaserad, LAPL, PPL, Mörker, Aerobatic, Klassutbildning SEP (land)
SE-GVS
Piper PA28
SE-GLH
Piper PA28
SE-LXG
Cessna C182
SE-LLM
BDOG

Deklaration

i enlighet med KOMMISIONENS FÖRORDNING (EU) nr 1178/2011
Umeå Airport
Flygplatsvägen 32, 904 22 Umeå
Flygteori LAPL(A) / PPL(A) - Lektionsbaserad, LAPL, PPL, Mörker, Aerobatic och Klassutbildning SEP (land)
Örnsköldsvik airport
Västanå 100, 896 91 Husum
Flygteori LAPL(A) / PPL(A) - Lektionsbaserad, LAPL, PPL, Mörker, Aerobatic och Klassutbildning SEP (land)
3 december 2018

Deklaration

i enlighet med KOMMISIONENS FÖRORDNING (EU) nr 1178/2011

Redogörelse

Flygskolan har framtagit en säkerhetspolicy enligt Annex VIII (Part-DTO) av förordning (EU) No 1178/2011 och i synnerhet DTO.GEN.210(a)(1)(ii) som tillämpas på all verksamhet nämnda i denna deklaration.

Flygskolan följer, vid all utbildning i den här deklarationen, alla tillämpliga krav enligt Annex III till förordning (EC) No 216/2008, Annex I (Part-FCL) och Annex VIII (Part-DTO) till förordning (EU) No 1178/2011.

Vi bekräftar härmed att all information i den här deklarationen och dess bilagor (om tillämpbart) är komplett och korrekt.

Umeå, 15 oktober 2018
Signature
Mats Johansson, företrädare
Signature
Jimmy Nilsson, skolchef
Signature
Mats Johansson
Umeå, 15 oktober 2018