Skriv ut / Spara till pdf

Norrköpings Automobil & Flygklubb

Björn Ahlgren

Norrköpings Automobil & Flygklubb

0705127030 – bahlgren43@hotmail.com

Deklaration

i enlighet med KOMMISIONENS FÖRORDNING (EU) nr 1178/2011
Norrköpings Automobil & Flygklubb
8250003442
Slakthusvägen 10, 60592 Norrköping
info@nafk.se
Mikael Olsson
0707413219
mikael.olsson@stin.se
751027-1955
Björn Ahlgren
0705127030
bahlgren43@hotmail.com
430103-4338
Flygteori LAPL(A)/PPL(A) – Lektionsbaserad, Flygteori LAPL(A)/PPL(A) – Distansbaserad, LAPL, PPL, Mörker, Klassutbildning SEP (land)
SE-IHI
C172
SE-LPY
C172

Deklaration

i enlighet med KOMMISIONENS FÖRORDNING (EU) nr 1178/2011
Norrköping Flygplats
Flygteori LAPL(A)/PPL(A) - lektions- och distansbaserad, LAPL, PPL, mörker, SEP(land)
8 juni 2023

Redogörelse

Flygskolan har framtagit en säkerhetspolicy enligt Annex VIII (Part-DTO) av förordning (EU) No 1178/2011 och i synnerhet DTO.GEN.210(a)(1)(ii) som tillämpas på all verksamhet nämnda i denna deklaration.

Flygskolan följer, vid all utbildning i den här deklarationen, alla tillämpliga krav enligt Annex III till förordning (EC) No 216/2008, Annex I (Part-FCL) och Annex VIII (Part-DTO) till förordning (EU) No 1178/2011.

Vi bekräftar härmed att all information i den här deklarationen och dess bilagor (om tillämpbart) är komplett och korrekt.

Norrköping,
Mikael Olsson, företrädare
Björn Ahlgren, skolchef
Mikael Olsson
Norrköping,