Skriv ut / Spara till pdf

-Namn-

-Namn, utbildningsansvarig-

-Namn-

-Telefon, utbildningsansvarig- – -E-post@utbildningsansvar.ig

Deklaration

i enlighet med KOMMISIONENS FÖRORDNING (EU) nr 1178/2011
-Namn-
-Organisationsnummer-
-Referensnummer för DTO (t ex SE.DTO.XXX)-
-Anledining till ändring-
-Adress-
-E@po.st
-Namn, representant-
-Telefon, representant-
-E-post@representa.nt
-Personnummer, representant-
-Namn, utbildningsansvarig-
-Telefon, utbildningsansvarig-
-E-post@utbildningsansvar.ig
-Personnummer, utbildningsansvarig-
-Plats-
-Namin, utbildningsansvarig-
-Telefon, utbildningsansvarig-
-E-post@utbildningsansvar.ig

Deklaration

i enlighet med KOMMISIONENS FÖRORDNING (EU) nr 1178/2011
Flygteori LAPL(A)/PPL(A) – Lektionsbaserad, Flygteori LAPL(A)/PPL(A) – Distansbaserad, LAPL, PPL, Mörker, Aerobatic, Sjöflyg, Klassutbildning SEP (land), Klassutbildning TMG, Bogsering av segelflygplan
-Registrering (t ex SE-ABC)-
-Luftfartyg (t ex Cessna 172)-
-Namn på plats-
-Adress-
-Vilka kurser bedriver ni här?-
14 maj 2020

Deklaration

i enlighet med KOMMISIONENS FÖRORDNING (EU) nr 1178/2011

Redogörelse

Flygskolan har framtagit en säkerhetspolicy enligt Annex VIII (Part-DTO) av förordning (EU) No 1178/2011 och i synnerhet DTO.GEN.210(a)(1)(ii) som tillämpas på all verksamhet nämnda i denna deklaration.

Flygskolan följer, vid all utbildning i den här deklarationen, alla tillämpliga krav enligt Annex III till förordning (EC) No 216/2008, Annex I (Part-FCL) och Annex VIII (Part-DTO) till förordning (EU) No 1178/2011.

Vi bekräftar härmed att all information i den här deklarationen och dess bilagor (om tillämpbart) är komplett och korrekt.

-Ort-, 14 maj 2020
Signature
-Namn, representant-, företrädare
Signature
-Namn, utbildningsansvarig-, skolchef
Signature
-Namn, representant-
-Ort-, 14 maj 2020