Skriv ut / Spara till pdf

Östra Sörmlands Flygklubb

Krister Lundberg

Östra Sörmlands Flygklubb

0761348395 – bk.lundberg@telia.com

Deklaration

i enlighet med KOMMISIONENS FÖRORDNING (EU) nr 1178/2011
Östra Sörmlands Flygklubb
819000-4054
Box 78, 646 21 GNESTA
info@osfk.se
Ossi Mörnesten
0705-716151
ossi@mornesten.se
560724-1154
Krister Lundberg
0761348395
bk.lundberg@telia.com
690628-0133
Flygteori LAPL(A)/PPL(A) – Distansbaserad, LAPL, PPL, Mörker, Sjöflyg, Klassutbildning SEP (land), Klassutbildning TMG
SE-MLT
PA28-181
SE-MMB
Evektor Sportstar RTC
SE-MMB
Evektor Sportstar RTC
SE- KBT
Christen Aviat Husky

Deklaration

i enlighet med KOMMISIONENS FÖRORDNING (EU) nr 1178/2011
SE-CKB
Piper PA-18
SE-URG
TC 100 Super Dimona
SE-ICA
Piper PA-28
Vängsö Flygfält
Vängsö Gnesta
Deklarerade
15 april 2023

Deklaration

i enlighet med KOMMISIONENS FÖRORDNING (EU) nr 1178/2011

Redogörelse

Flygskolan har framtagit en säkerhetspolicy enligt Annex VIII (Part-DTO) av förordning (EU) No 1178/2011 och i synnerhet DTO.GEN.210(a)(1)(ii) som tillämpas på all verksamhet nämnda i denna deklaration.

Flygskolan följer, vid all utbildning i den här deklarationen, alla tillämpliga krav enligt Annex III till förordning (EC) No 216/2008, Annex I (Part-FCL) och Annex VIII (Part-DTO) till förordning (EU) No 1178/2011.

Vi bekräftar härmed att all information i den här deklarationen och dess bilagor (om tillämpbart) är komplett och korrekt.

Gnesta, 15 april 2023
Signature
Ossi Mörnesten, företrädare
Signature
Krister Lundberg, skolchef
Signature
Ossi Mörnesten
Gnesta, 15 april 2023