Skriv ut / Spara till pdf

A

K

A

0700/123456 – kurt.sjoberg@abc.se

Deklaration

i enlighet med KOMMISIONENS FÖRORDNING (EU) nr 1178/2011
A
123
B
per.winberg@afaforsakring.se
F
G
per.wikberg@afaforsakring.se
610308-1136
K
0700/123456
kurt.sjoberg@abc.se
600309-1244
LAPL, PPL, Mörker, Klassutbildning SEP (land)
Se-krg
Se-lck
Essn
C
D

Deklaration

i enlighet med KOMMISIONENS FÖRORDNING (EU) nr 1178/2011
20 oktober 2018

Redogörelse

Flygskolan har framtagit en säkerhetspolicy enligt Annex VIII (Part-DTO) av förordning (EU) No 1178/2011 och i synnerhet DTO.GEN.210(a)(1)(ii) som tillämpas på all verksamhet nämnda i denna deklaration.

Flygskolan följer, vid all utbildning i den här deklarationen, alla tillämpliga krav enligt Annex III till förordning (EC) No 216/2008, Annex I (Part-FCL) och Annex VIII (Part-DTO) till förordning (EU) No 1178/2011.

Vi bekräftar härmed att all information i den här deklarationen och dess bilagor (om tillämpbart) är komplett och korrekt.

Norttälje, 13 oktober 2018
Signature
F, företrädare
Signature
K, skolchef
Signature
F
Norttälje, 13 oktober 2018