Skriv ut / Spara till pdf

Älvdalens flygklubb

Per-Gunnar Jonsson

Älvdalens flygklubb

073 800 4525 – ordforande@alvdalsflyg.se

Deklaration

i enlighet med KOMMISIONENS FÖRORDNING (EU) nr 1178/2011
Älvdalens flygklubb
884401-1109
Ryssa bygata 124; 794 92 Mora
flygskola@alvdalsflyg.se
Lars Sundlöf
070 397 2275
lars@alvdalsflyg.se
88888888888
Per-Gunnar Jonsson
073 800 4525
ordforande@alvdalsflyg.se
99999999999
Flygteori LAPL(A)/PPL(A) – Distansbaserad, LAPL, PPL, Mörker, Sjöflyg, Klassutbildning SEP (land)
SE-GPE
P28A
ESKM
Flygplatsvägen 1, 792 91 Mora
PPL

Deklaration

i enlighet med KOMMISIONENS FÖRORDNING (EU) nr 1178/2011
1 oktober 2022

Redogörelse

Flygskolan har framtagit en säkerhetspolicy enligt Annex VIII (Part-DTO) av förordning (EU) No 1178/2011 och i synnerhet DTO.GEN.210(a)(1)(ii) som tillämpas på all verksamhet nämnda i denna deklaration.

Flygskolan följer, vid all utbildning i den här deklarationen, alla tillämpliga krav enligt Annex III till förordning (EC) No 216/2008, Annex I (Part-FCL) och Annex VIII (Part-DTO) till förordning (EU) No 1178/2011.

Vi bekräftar härmed att all information i den här deklarationen och dess bilagor (om tillämpbart) är komplett och korrekt.

Älvdalen, 28 augusti 2022
Signature
Lars Sundlöf, företrädare
Signature
Per-Gunnar Jonsson, skolchef
Signature
Lars Sundlöf
Älvdalen, 28 augusti 2022