Skriv ut / Spara till pdf

Sturup flygklubb

Mikael Sörensson

Sturup flygklubb

0708918188 – 040140001@telia.com

Deklaration

i enlighet med KOMMISIONENS FÖRORDNING (EU) nr 1178/2011
Sturup flygklubb
8470000-2737
Västerlångvägen 9, 233 71 Malmö Sturup
sturupflygklubb@gmail.com
Mikael Sörensson
0708918188
040140001@telia.com
6206224377
Mikael Sörensson
0708918188
040140001@telia.com
6206224377
Flygteori LAPL(A)/PPL(A) – Lektionsbaserad, Flygteori LAPL(A)/PPL(A) – Distansbaserad, LAPL, PPL, Mörker, Klassutbildning SEP (land)
SE-MLM
PA28 181 Acher III
SE-MCC
DA40
SE-313
Simulator

Deklaration

i enlighet med KOMMISIONENS FÖRORDNING (EU) nr 1178/2011
ESMS
Västerlångvägen 9, 233 71 Malmö Sturup
PPL, LAPL, Mörker och teori där till
1 januari 2019

Redogörelse

Flygskolan har framtagit en säkerhetspolicy enligt Annex VIII (Part-DTO) av förordning (EU) No 1178/2011 och i synnerhet DTO.GEN.210(a)(1)(ii) som tillämpas på all verksamhet nämnda i denna deklaration.

Flygskolan följer, vid all utbildning i den här deklarationen, alla tillämpliga krav enligt Annex III till förordning (EC) No 216/2008, Annex I (Part-FCL) och Annex VIII (Part-DTO) till förordning (EU) No 1178/2011.

Vi bekräftar härmed att all information i den här deklarationen och dess bilagor (om tillämpbart) är komplett och korrekt.

Malmö, 24 oktober 2018
Signature
Mikael Sörensson, företrädare
Signature
Mikael Sörensson, skolchef
Signature
Mikael Sörensson
Malmö, 24 oktober 2018