Skriv ut / Spara till pdf

Sturup flygklubb

Mikael Sörensson

Sturup flygklubb

0708918188 – 040140001@telia.com

Deklaration

i enlighet med KOMMISIONENS FÖRORDNING (EU) nr 1178/2011
Sturup flygklubb
8470000-2737
Västerlångvägen 9, 233 71 Malmö Sturup
sturupflygklubb@gmail.com
Mikael Sörensson
0708918188
040140001@telia.com
6206224377
Mikael Sörensson
0708918188
040140001@telia.com
6206224377
Flygteori LAPL(A)/PPL(A) – Lektionsbaserad, Flygteori LAPL(A)/PPL(A) – Distansbaserad, LAPL, PPL, Mörker, Klassutbildning SEP (land)
SE-MLM
PA28 181 Acher III
SE-MCC
DA40
SE-313
Simulator

Deklaration

i enlighet med KOMMISIONENS FÖRORDNING (EU) nr 1178/2011
ESMS
Västerlångvägen 9, 233 71 Malmö Sturup
PPL, LAPL, Mörker och teori där till
1 januari 2019

Redogörelse

Flygskolan har framtagit en säkerhetspolicy enligt Annex VIII (Part-DTO) av förordning (EU) No 1178/2011 och i synnerhet DTO.GEN.210(a)(1)(ii) som tillämpas på all verksamhet nämnda i denna deklaration.

Flygskolan följer, vid all utbildning i den här deklarationen, alla tillämpliga krav enligt Annex III till förordning (EC) No 216/2008, Annex I (Part-FCL) och Annex VIII (Part-DTO) till förordning (EU) No 1178/2011.

Vi bekräftar härmed att all information i den här deklarationen och dess bilagor (om tillämpbart) är komplett och korrekt.

Malmö, 24 oktober 2018
Signature
Mikael Sörensson, företrädare
Signature
Mikael Sörensson, skolchef