Skriv ut / Spara till pdf

jhk

jndf,s

jhk

jnsflns – m@k.se

Deklaration

i enlighet med KOMMISIONENS FÖRORDNING (EU) nr 1178/2011
jhk
hjkh
jhsdj
ljhlh@gmail.com
sijflj
+00+9
m@k.se
8293-2398
jndf,s
jnsflns
m@k.se
+82984+
Flygteori LAPL(A)/PPL(A) – Distansbaserad, PPL
johdsfqojh
wfjsfl
fksjf
fsksj
ksjf

Deklaration

i enlighet med KOMMISIONENS FÖRORDNING (EU) nr 1178/2011
31 juli 2020

Redogörelse

Flygskolan har framtagit en säkerhetspolicy enligt Annex VIII (Part-DTO) av förordning (EU) No 1178/2011 och i synnerhet DTO.GEN.210(a)(1)(ii) som tillämpas på all verksamhet nämnda i denna deklaration.

Flygskolan följer, vid all utbildning i den här deklarationen, alla tillämpliga krav enligt Annex III till förordning (EC) No 216/2008, Annex I (Part-FCL) och Annex VIII (Part-DTO) till förordning (EU) No 1178/2011.

Vi bekräftar härmed att all information i den här deklarationen och dess bilagor (om tillämpbart) är komplett och korrekt.

dfosjid, 30 juli 2020
Signature
sijflj, företrädare
Signature
jndf,s , skolchef
Signature
sijflj
dfosjid, 30 juli 2020