Skriv ut / Spara till pdf

Värmlands Flygklubb SE.DTO.0010

Peter Magnusson

Värmlands Flygklubb SE.DTO.0010

0709-185730 – peter.magnusson@avicon.se

Deklaration

i enlighet med KOMMISIONENS FÖRORDNING (EU) nr 1178/2011
Värmlands Flygklubb SE.DTO.0010
8732002626
Våldalen 570, 655 91 Karlstad
info@varmlandsflygklubb.se
Peter Magnusson
0709-185730
peter.magnusson@avicon.se
610612-6276
Peter Magnusson
0709-185730
peter.magnusson@avicon.se
610612-6276
Brattfors FK
Jörgen Davidsson
070-5863253
jorgen.davidsson@tui.se
Arvika FK
Anders Johansson
070-2496144
aviaten69@telia.com

Deklaration

i enlighet med KOMMISIONENS FÖRORDNING (EU) nr 1178/2011
Flygteori LAPL(A)/PPL(A) – Distansbaserad, LAPL, PPL, Mörker, Aerobatic, Klassutbildning SEP (land)
SE-LZT
C172
SE-LHT
PA28
SE-LZZ
R200
SE-GAN
PA28
SE-FGU
B121
SE-KRH
PA28
Karlstad Airport (ESOK)
Våldalen 570, 655 91 Karlstad
Samtliga inom ramen för detta DTO exkl teori.

Deklaration

i enlighet med KOMMISIONENS FÖRORDNING (EU) nr 1178/2011
12 december 2022

Redogörelse

Flygskolan har framtagit en säkerhetspolicy enligt Annex VIII (Part-DTO) av förordning (EU) No 1178/2011 och i synnerhet DTO.GEN.210(a)(1)(ii) som tillämpas på all verksamhet nämnda i denna deklaration.

Flygskolan följer, vid all utbildning i den här deklarationen, alla tillämpliga krav enligt Annex III till förordning (EC) No 216/2008, Annex I (Part-FCL) och Annex VIII (Part-DTO) till förordning (EU) No 1178/2011.

Vi bekräftar härmed att all information i den här deklarationen och dess bilagor (om tillämpbart) är komplett och korrekt.

Karlstad, 12 december 2022
Signature
Peter Magnusson, företrädare
Signature
Peter Magnusson, skolchef
Signature
Peter Magnusson
Karlstad, 12 december 2022