Skriv ut / Spara till pdf

Värmlands Flygklubb SE.DTO.0010

Peter Magnusson

Värmlands Flygklubb SE.DTO.0010

0709-185730 – peter.magnusson@avicon.se

Deklaration

i enlighet med KOMMISIONENS FÖRORDNING (EU) nr 1178/2011
Värmlands Flygklubb SE.DTO.0010
8732002626
Våldalen 570, 655 91 Karlstad
info@varmlandsflygklubb.se
Peter Magnusson
0709-185730
peter.magnusson@avicon.se
610612-6276
Peter Magnusson
0709-185730
peter.magnusson@avicon.se
610612-6276
Brattfors FK
Jörgen Davidsson
070-5863253
jorgen.davidsson@tui.se
Arvika FK
Anders Johansson
070-2496144
aviaten69@telia.com

Deklaration

i enlighet med KOMMISIONENS FÖRORDNING (EU) nr 1178/2011
Flygteori LAPL(A)/PPL(A) – Distansbaserad, LAPL, PPL, Mörker, Aerobatic, Klassutbildning SEP (land)
SE-LZT
C172
SE-LHT
PA28
SE-LZZ
R200
SE-GAN
PA28
SE-FGU
B121
SE-KRH
PA28
Karlstad Airport (ESOK)
Våldalen 570, 655 91 Karlstad
Samtliga inom ramen för detta DTO exkl teori.

Deklaration

i enlighet med KOMMISIONENS FÖRORDNING (EU) nr 1178/2011
12 december 2022

Redogörelse

Flygskolan har framtagit en säkerhetspolicy enligt Annex VIII (Part-DTO) av förordning (EU) No 1178/2011 och i synnerhet DTO.GEN.210(a)(1)(ii) som tillämpas på all verksamhet nämnda i denna deklaration.

Flygskolan följer, vid all utbildning i den här deklarationen, alla tillämpliga krav enligt Annex III till förordning (EC) No 216/2008, Annex I (Part-FCL) och Annex VIII (Part-DTO) till förordning (EU) No 1178/2011.

Vi bekräftar härmed att all information i den här deklarationen och dess bilagor (om tillämpbart) är komplett och korrekt.

Karlstad, 12 december 2022
Signature
Peter Magnusson, företrädare
Signature
Peter Magnusson, skolchef