Skriv ut / Spara till pdf

Avinco Flight School SE.DTO.0058

Fredrik Nilsson

Avinco Flight School SE.DTO.0058

0709925316 – avincoab@gmail.com

Deklaration

i enlighet med KOMMISIONENS FÖRORDNING (EU) nr 1178/2011
Avinco Flight School SE.DTO.0058
559124-9759
Gröningagårdsvägen 22, 432 47 Varberg
avincoab@gmail.com
Fredrik Nilsson
0709925316
avincoab@gmail.com
710607-3393
Fredrik Nilsson
0709925316
avincoab@gmail.com
710607-3393
Flygteori LAPL(A)/PPL(A) – Lektionsbaserad, Flygteori LAPL(A)/PPL(A) – Distansbaserad, LAPL, PPL, Mörker, Klassutbildning SEP (land)
SE-GIK
Piper 28
SE-LOE
Piper 28

Deklaration

i enlighet med KOMMISIONENS FÖRORDNING (EU) nr 1178/2011
ESGF
Hönryd, 311 90 Morup
PPL, LAPL, NQ, Klassutbildning SEP med tillhörande teori
28 december 2022

Redogörelse

Flygskolan har framtagit en säkerhetspolicy enligt Annex VIII (Part-DTO) av förordning (EU) No 1178/2011 och i synnerhet DTO.GEN.210(a)(1)(ii) som tillämpas på all verksamhet nämnda i denna deklaration.

Flygskolan följer, vid all utbildning i den här deklarationen, alla tillämpliga krav enligt Annex III till förordning (EC) No 216/2008, Annex I (Part-FCL) och Annex VIII (Part-DTO) till förordning (EU) No 1178/2011.

Vi bekräftar härmed att all information i den här deklarationen och dess bilagor (om tillämpbart) är komplett och korrekt.

Varberg, 28 december 2022
Signature
Fredrik Nilsson, företrädare
Signature
Fredrik Nilsson, skolchef
Signature
Fredrik Nilsson
Varberg, 28 december 2022