Skriv ut / Spara till pdf

Magnus

Magnus

Magnus

070123456 – info@nyskola.se

Deklaration

i enlighet med KOMMISIONENS FÖRORDNING (EU) nr 1178/2011
Magnus
877788-8888
Flygskolan 1, 111 111 Arlanda
magnus@magnus1johansson.com
Magnus
070123456
info@nyskola.se
880101-0101
Magnus
070123456
info@nyskola.se
880101-0101
Flygteori LAPL(A)/PPL(A) – Distansbaserad, PPL, Mörker
SE-IBN
Piper Cherokee
Barkaby

Deklaration

i enlighet med KOMMISIONENS FÖRORDNING (EU) nr 1178/2011
1 oktober 2018

Redogörelse

Flygskolan har framtagit en säkerhetspolicy enligt Annex VIII (Part-DTO) av förordning (EU) No 1178/2011 och i synnerhet DTO.GEN.210(a)(1)(ii) som tillämpas på all verksamhet nämnda i denna deklaration.

Flygskolan följer, vid all utbildning i den här deklarationen, alla tillämpliga krav enligt Annex III till förordning (EC) No 216/2008, Annex I (Part-FCL) och Annex VIII (Part-DTO) till förordning (EU) No 1178/2011.

Vi bekräftar härmed att all information i den här deklarationen och dess bilagor (om tillämpbart) är komplett och korrekt.

,
Magnus, företrädare
Magnus, skolchef
Magnus
,