Skriv ut / Spara till pdf

SUI Productions AB

Hans Lundberg

SUI Productions AB

0723-616767 – hans.o.lundberg@gmail.com

Deklaration

i enlighet med KOMMISIONENS FÖRORDNING (EU) nr 1178/2011
SUI Productions AB
559039-3277
SE.DTO.0065
Utökning av verksamhet.
Ängsviksvägen 94-14
hans.o.lundberg@gmail.com
Hans Lundberg
0723-616767
hans.o.lundberg@gmail.com
19540320-1972
Hans Lundberg
0723-616767
hans.o.lundberg@gmail.com
19540320-1972
Sjöflyg, Klassutbildning SEP (land), Bogsering av segelflygplan
SE-MBU
MS893

Deklaration

i enlighet med KOMMISIONENS FÖRORDNING (EU) nr 1178/2011
Sövde flygplats
Snogeholmsvägen 1241-56, 275 93 Sövde
Bogserförarutbildning, Klassutbildning SEPL
8 juli 2021

Deklaration

i enlighet med KOMMISIONENS FÖRORDNING (EU) nr 1178/2011

Redogörelse

Flygskolan har framtagit en säkerhetspolicy enligt Annex VIII (Part-DTO) av förordning (EU) No 1178/2011 och i synnerhet DTO.GEN.210(a)(1)(ii) som tillämpas på all verksamhet nämnda i denna deklaration.

Flygskolan följer, vid all utbildning i den här deklarationen, alla tillämpliga krav enligt Annex III till förordning (EC) No 216/2008, Annex I (Part-FCL) och Annex VIII (Part-DTO) till förordning (EU) No 1178/2011.

Vi bekräftar härmed att all information i den här deklarationen och dess bilagor (om tillämpbart) är komplett och korrekt.

Vellinge, 8 juli 2021
Signature
Hans Lundberg, företrädare
Signature
Hans Lundberg, skolchef
Signature
Hans Lundberg
Vellinge, 8 juli 2021