Skriv ut / Spara till pdf

Ny test

tjohej

Ny test

242342345 – hej@hopp.se

Deklaration

i enlighet med KOMMISIONENS FÖRORDNING (EU) nr 1178/2011
Ny test
12234234
adressen
ola@eborninteractive.se
test testsson
1223234
test@test.se
123123421421
tjohej
242342345
hej@hopp.se
12312323
Aerobatic, Sjöflyg
13123123
2343243
Basering
ewrewr
ewt4t43t

Deklaration

i enlighet med KOMMISIONENS FÖRORDNING (EU) nr 1178/2011
25 november 2019

Redogörelse

Flygskolan har framtagit en säkerhetspolicy enligt Annex VIII (Part-DTO) av förordning (EU) No 1178/2011 och i synnerhet DTO.GEN.210(a)(1)(ii) som tillämpas på all verksamhet nämnda i denna deklaration.

Flygskolan följer, vid all utbildning i den här deklarationen, alla tillämpliga krav enligt Annex III till förordning (EC) No 216/2008, Annex I (Part-FCL) och Annex VIII (Part-DTO) till förordning (EU) No 1178/2011.

Vi bekräftar härmed att all information i den här deklarationen och dess bilagor (om tillämpbart) är komplett och korrekt.

Malmö, 4 november 2019
Signature
test testsson, företrädare
Signature
tjohej, skolchef
Signature
test testsson
Malmö, 4 november 2019