Skriv ut / Spara till pdf

Stockholms Flygklubb

Stefan Lindh

Stockholms Flygklubb

073-672 87 87 – stefanbl@hotmail.com

Deklaration

i enlighet med KOMMISIONENS FÖRORDNING (EU) nr 1178/2011
Stockholms Flygklubb
802000-9208
SE.DTO.0046
Ändring av bestämmelser angående mörkerutbildning (Night Rating) enligt AMC1FCL.210 PPL (A) övning 19.
Sveavägen 96, 113 50 Stockholm
borje.norell@telia.com
Börje Norell
070-736 06 96
borje.norell@telia.com
19390129-0696
Stefan Lindh
073-672 87 87
stefanbl@hotmail.com
630413-6994
Flygteori LAPL(A)/PPL(A) – Lektionsbaserad, LAPL, PPL, Mörker, Klassutbildning SEP (land)
SE-KMO
Piper 28

Deklaration

i enlighet med KOMMISIONENS FÖRORDNING (EU) nr 1178/2011
Skavsta
Nyköping, Skavsta
Flygskolning,teorikurser LAPL/PPL, mörkerbehörighet
20 oktober 2021

Deklaration

i enlighet med KOMMISIONENS FÖRORDNING (EU) nr 1178/2011

Redogörelse

Flygskolan har framtagit en säkerhetspolicy enligt Annex VIII (Part-DTO) av förordning (EU) No 1178/2011 och i synnerhet DTO.GEN.210(a)(1)(ii) som tillämpas på all verksamhet nämnda i denna deklaration.

Flygskolan följer, vid all utbildning i den här deklarationen, alla tillämpliga krav enligt Annex III till förordning (EC) No 216/2008, Annex I (Part-FCL) och Annex VIII (Part-DTO) till förordning (EU) No 1178/2011.

Vi bekräftar härmed att all information i den här deklarationen och dess bilagor (om tillämpbart) är komplett och korrekt.

Stockholm, 17 oktober 2021
Signature
Börje Norell, företrädare
Signature
Stefan Lindh, skolchef
Signature
Börje Norell
Stockholm, 17 oktober 2021