Skriv ut / Spara till pdf

Trollhättans Flygklubb

Tommy Andersson

Trollhättans Flygklubb

0733123681 – tommy@flygklubben.nu

Deklaration

i enlighet med KOMMISIONENS FÖRORDNING (EU) nr 1178/2011
Trollhättans Flygklubb
863000-6828
Flygplatsen, 461 93 Västra Tunhem
tommy@flygklubben.nu
Tommy Andersson
0733123681
tommy@flygklubben.nu
196809165670
Tommy Andersson
0733123681
tommy@flygklubben.nu
196809165670
Flygteori LAPL(A)/PPL(A) – Lektionsbaserad, LAPL, PPL, Mörker, Klassutbildning SEP (land)
SE-KMR
Piper PA-28 Archer II
SE-EAT
Cessna 172

Deklaration

i enlighet med KOMMISIONENS FÖRORDNING (EU) nr 1178/2011
Trollhättan Vänersborgs flygplats
Trollhättan Vänersborgs flygplats, 461 93 Västra Tunhem
Flygteori LAPL(A)/PPL(A) – Lektionsbaserad, LAPL, PPL, Mörker, Klassutbildning SEP (land)
3 september 2018

Redogörelse

Flygskolan har framtagit en säkerhetspolicy enligt Annex VIII (Part-DTO) av förordning (EU) No 1178/2011 och i synnerhet DTO.GEN.210(a)(1)(ii) som tillämpas på all verksamhet nämnda i denna deklaration.

Flygskolan följer, vid all utbildning i den här deklarationen, alla tillämpliga krav enligt Annex III till förordning (EC) No 216/2008, Annex I (Part-FCL) och Annex VIII (Part-DTO) till förordning (EU) No 1178/2011.

Vi bekräftar härmed att all information i den här deklarationen och dess bilagor (om tillämpbart) är komplett och korrekt.

Trollhättan, 3 september 2018
Signature
Tommy Andersson, representant
Signature
Tommy Andersson, utbildningsansvarig
Signature
Tommy Andersson
Trollhättan, 3 september 2018