Skriv ut / Spara till pdf

PA-Flyg AB

Anders Gröndahl

PA-Flyg AB

+46705376030 – anders.grondahl@telia.com

Deklaration

i enlighet med KOMMISIONENS FÖRORDNING (EU) nr 1178/2011
PA-Flyg AB
556308-4267
Hulje Södergård 1
anders.grondahl@telia.com
Anders Gröndahl
+46705376030
anders.grondahl@telia.com
19530615-4054
Anders Gröndahl
+46705376030
anders.grondahl@telia.com
19530615-4054
Flygteori LAPL(A)/PPL(A) – Distansbaserad, PPL, Mörker, Sjöflyg, Klassutbildning SEP (land)
SE-MBG
DA40 Tdi
SE-GBH
PA28
SE-KGU
Maule M7-235

Deklaration

i enlighet med KOMMISIONENS FÖRORDNING (EU) nr 1178/2011
ESMG
Feringe Flygplats, 341 55 Vittaryd
PPL, Flygteori PPL-Distansbaserad, Mörker,Klassutbildning SEP land, Sjöflyg
4 januari 2023

Redogörelse

Flygskolan har framtagit en säkerhetspolicy enligt Annex VIII (Part-DTO) av förordning (EU) No 1178/2011 och i synnerhet DTO.GEN.210(a)(1)(ii) som tillämpas på all verksamhet nämnda i denna deklaration.

Flygskolan följer, vid all utbildning i den här deklarationen, alla tillämpliga krav enligt Annex III till förordning (EC) No 216/2008, Annex I (Part-FCL) och Annex VIII (Part-DTO) till förordning (EU) No 1178/2011.

Vi bekräftar härmed att all information i den här deklarationen och dess bilagor (om tillämpbart) är komplett och korrekt.

Lagan, 4 januari 2023
Signature
Anders Gröndahl, företrädare
Signature
Anders Gröndahl, skolchef
Signature
Anders Gröndahl
Lagan, 4 januari 2023