Skriv ut / Spara till pdf

Jönköpings Flygklubb

Krister Sjöqvist

Jönköpings Flygklubb

0705730755 – Krister.s@outlook.com

Deklaration

i enlighet med KOMMISIONENS FÖRORDNING (EU) nr 1178/2011
Jönköpings Flygklubb
826000-5437
Flygplatsvägen 18 55593 Jönköping
krister.s@outlook.com
Krister Sjöqvist
0705730755
krister.s@outlook.com
19510114-2452
Krister Sjöqvist
0705730755
Krister.s@outlook.com
195101142452
Flygteori LAPL(A)/PPL(A) – Lektionsbaserad, LAPL, PPL, Mörker, Klassutbildning SEP (land)
SE-KAV TB9 Socata
SE-KIK Piper PA28
SE-IDG Piper PA28
SE-GFP TB10 Socata

Deklaration

i enlighet med KOMMISIONENS FÖRORDNING (EU) nr 1178/2011
Jönköpings Flygplats
Flygplatsvägen 18 55593 Jönköping
Se nedan under kurser
1 januari 2023

Deklaration

i enlighet med KOMMISIONENS FÖRORDNING (EU) nr 1178/2011

Redogörelse

Flygskolan har framtagit en säkerhetspolicy enligt Annex VIII (Part-DTO) av förordning (EU) No 1178/2011 och i synnerhet DTO.GEN.210(a)(1)(ii) som tillämpas på all verksamhet nämnda i denna deklaration.

Flygskolan följer, vid all utbildning i den här deklarationen, alla tillämpliga krav enligt Annex III till förordning (EC) No 216/2008, Annex I (Part-FCL) och Annex VIII (Part-DTO) till förordning (EU) No 1178/2011.

Vi bekräftar härmed att all information i den här deklarationen och dess bilagor (om tillämpbart) är komplett och korrekt.

Jönköping, 28 januari 2023
Signature
Krister Sjöqvist, företrädare
Signature
Krister Sjöqvist, skolchef
Signature
Krister Sjöqvist
Jönköping, 28 januari 2023