Skriv ut / Spara till pdf

Jönköpings Flygklubb

Krister Sjöqvist

Jönköpings Flygklubb

0705730755 – Krister.s@outlook.com

Deklaration

i enlighet med KOMMISIONENS FÖRORDNING (EU) nr 1178/2011
Jönköpings Flygklubb
826000-5437
Flygplatsvägen 18 55593 Jönköping
krister.s@outlook.com
Krister Sjöqvist
0705730755
krister.s@outlook.com
19510114-2452
Krister Sjöqvist
0705730755
Krister.s@outlook.com
195101142452
Flygteori LAPL(A)/PPL(A) – Lektionsbaserad, LAPL, PPL, Mörker, Klassutbildning SEP (land)
SE-KAV TB9 Socata
SE-KIK Piper PA28
SE-IDG Piper PA28
SE-GFP TB10 Socata

Deklaration

i enlighet med KOMMISIONENS FÖRORDNING (EU) nr 1178/2011
Jönköpings Flygplats
Flygplatsvägen 18 55593 Jönköping
Se nedan under kurser
1 januari 2023

Deklaration

i enlighet med KOMMISIONENS FÖRORDNING (EU) nr 1178/2011

Redogörelse

Flygskolan har framtagit en säkerhetspolicy enligt Annex VIII (Part-DTO) av förordning (EU) No 1178/2011 och i synnerhet DTO.GEN.210(a)(1)(ii) som tillämpas på all verksamhet nämnda i denna deklaration.

Flygskolan följer, vid all utbildning i den här deklarationen, alla tillämpliga krav enligt Annex III till förordning (EC) No 216/2008, Annex I (Part-FCL) och Annex VIII (Part-DTO) till förordning (EU) No 1178/2011.

Vi bekräftar härmed att all information i den här deklarationen och dess bilagor (om tillämpbart) är komplett och korrekt.

Jönköping, 28 januari 2023
Signature
Krister Sjöqvist, företrädare
Signature
Krister Sjöqvist, skolchef