Skriv ut / Spara till pdf

Ängelholms flygklubb

Christoffer Lantz

Ängelholms flygklubb

0708123327 – skolchef@engelholmsflygklubb.se

Deklaration

i enlighet med KOMMISIONENS FÖRORDNING (EU) nr 1178/2011
Ängelholms flygklubb
839400-5303
Margretetorpsvägen 447 26291 ÄNGELHOLM
info@engelholmsflygklubb.se
Steen Bjerggaard
070-8262418
ordforande@engelholmsflygklubb.se
19460102-7016
Christoffer Lantz
0708123327
skolchef@engelholmsflygklubb.se
19720905-3573
Flygteori LAPL(A)/PPL(A) – Distansbaserad, LAPL, PPL, Mörker
SE-FVT
Diamond DA-20
SE-MEA
Piper PA28

Deklaration

i enlighet med KOMMISIONENS FÖRORDNING (EU) nr 1178/2011
Ängelholmsflygplats
IACO ESTA
PPL/LAPL/Night
8 april 2019

Redogörelse

Flygskolan har framtagit en säkerhetspolicy enligt Annex VIII (Part-DTO) av förordning (EU) No 1178/2011 och i synnerhet DTO.GEN.210(a)(1)(ii) som tillämpas på all verksamhet nämnda i denna deklaration.

Flygskolan följer, vid all utbildning i den här deklarationen, alla tillämpliga krav enligt Annex III till förordning (EC) No 216/2008, Annex I (Part-FCL) och Annex VIII (Part-DTO) till förordning (EU) No 1178/2011.

Vi bekräftar härmed att all information i den här deklarationen och dess bilagor (om tillämpbart) är komplett och korrekt.

Ängelholm, 28 mars 2019
Signature
Steen Bjerggaard, företrädare
Signature
Christoffer Lantz, skolchef