Skriv ut / Spara till pdf

Ängelholms flygklubb

Christoffer Lantz

Ängelholms flygklubb

0708123327 – skolchef@engelholmsflygklubb.se

Deklaration

i enlighet med KOMMISIONENS FÖRORDNING (EU) nr 1178/2011
Ängelholms flygklubb
839400-5303
Margretetorpsvägen 447 26291 ÄNGELHOLM
info@engelholmsflygklubb.se
Steen Bjerggaard
070-8262418
ordforande@engelholmsflygklubb.se
19460102-7016
Christoffer Lantz
0708123327
skolchef@engelholmsflygklubb.se
19720905-3573
Flygteori LAPL(A)/PPL(A) – Distansbaserad, LAPL, PPL, Mörker
SE-FVT
Diamond DA-20
SE-MEA
Piper PA28

Deklaration

i enlighet med KOMMISIONENS FÖRORDNING (EU) nr 1178/2011
Ängelholmsflygplats
IACO ESTA
PPL/LAPL/Night
8 april 2019

Redogörelse

Flygskolan har framtagit en säkerhetspolicy enligt Annex VIII (Part-DTO) av förordning (EU) No 1178/2011 och i synnerhet DTO.GEN.210(a)(1)(ii) som tillämpas på all verksamhet nämnda i denna deklaration.

Flygskolan följer, vid all utbildning i den här deklarationen, alla tillämpliga krav enligt Annex III till förordning (EC) No 216/2008, Annex I (Part-FCL) och Annex VIII (Part-DTO) till förordning (EU) No 1178/2011.

Vi bekräftar härmed att all information i den här deklarationen och dess bilagor (om tillämpbart) är komplett och korrekt.

Ängelholm, 28 mars 2019
Signature
Steen Bjerggaard, företrädare
Signature
Christoffer Lantz, skolchef
Signature
Steen Bjerggaard
Ängelholm, 28 mars 2019