Skriv ut / Spara till pdf

Trosa Flygklubb

Hans Beckerman

Trosa Flygklubb

0705562855 – becreklam@gmail.com

Deklaration

i enlighet med KOMMISIONENS FÖRORDNING (EU) nr 1178/2011
Trosa Flygklubb
819001-5175
SE.DTO.0053
- Tagit bort mörkerutbildning då vi inte just nu har för avsikt skola det. - Uppdaterad riskmatris
Box 137, 610 70 Vagnhärad
styrelse@trosaflygklubb.se
Michel Jansson
0730795303
michel@trosaflygklubb.se
860627-0299
Hans Beckerman
0705562855
becreklam@gmail.com
640215-1291
Flygteori LAPL(A)/PPL(A) – Distansbaserad, LAPL, PPL, Klassutbildning SEP (land)
SE-FFH
Piper PA-28-180

Deklaration

i enlighet med KOMMISIONENS FÖRORDNING (EU) nr 1178/2011
Troslanda
Troslanda Flygfält, Trosa
Flygteori LAPL(A)/PPL(A) – Distansbaserad, LAPL, PPL, Klassutbildning SEP (land)
13 oktober 2019

Deklaration

i enlighet med KOMMISIONENS FÖRORDNING (EU) nr 1178/2011

Redogörelse

Flygskolan har framtagit en säkerhetspolicy enligt Annex VIII (Part-DTO) av förordning (EU) No 1178/2011 och i synnerhet DTO.GEN.210(a)(1)(ii) som tillämpas på all verksamhet nämnda i denna deklaration.

Flygskolan följer, vid all utbildning i den här deklarationen, alla tillämpliga krav enligt Annex III till förordning (EC) No 216/2008, Annex I (Part-FCL) och Annex VIII (Part-DTO) till förordning (EU) No 1178/2011.

Vi bekräftar härmed att all information i den här deklarationen och dess bilagor (om tillämpbart) är komplett och korrekt.

Stockholm, 10 oktober 2019
Signature
Michel Jansson, företrädare
Signature
Hans Beckerman, skolchef