Skriv ut / Spara till pdf

Trosa Flygklubb

Hans Beckerman

Trosa Flygklubb

0705562855 – becreklam@gmail.com

Deklaration

i enlighet med KOMMISIONENS FÖRORDNING (EU) nr 1178/2011
Trosa Flygklubb
819001-5175
SE.DTO.0053
- Tagit bort mörkerutbildning då vi inte just nu har för avsikt skola det. - Uppdaterad riskmatris
Box 137, 610 70 Vagnhärad
styrelse@trosaflygklubb.se
Michel Jansson
0730795303
michel@trosaflygklubb.se
860627-0299
Hans Beckerman
0705562855
becreklam@gmail.com
640215-1291
Flygteori LAPL(A)/PPL(A) – Distansbaserad, LAPL, PPL, Klassutbildning SEP (land)
SE-FFH
Piper PA-28-180

Deklaration

i enlighet med KOMMISIONENS FÖRORDNING (EU) nr 1178/2011
Troslanda
Troslanda Flygfält, Trosa
Flygteori LAPL(A)/PPL(A) – Distansbaserad, LAPL, PPL, Klassutbildning SEP (land)
13 oktober 2019

Deklaration

i enlighet med KOMMISIONENS FÖRORDNING (EU) nr 1178/2011

Redogörelse

Flygskolan har framtagit en säkerhetspolicy enligt Annex VIII (Part-DTO) av förordning (EU) No 1178/2011 och i synnerhet DTO.GEN.210(a)(1)(ii) som tillämpas på all verksamhet nämnda i denna deklaration.

Flygskolan följer, vid all utbildning i den här deklarationen, alla tillämpliga krav enligt Annex III till förordning (EC) No 216/2008, Annex I (Part-FCL) och Annex VIII (Part-DTO) till förordning (EU) No 1178/2011.

Vi bekräftar härmed att all information i den här deklarationen och dess bilagor (om tillämpbart) är komplett och korrekt.

Stockholm, 10 oktober 2019
Signature
Michel Jansson, företrädare
Signature
Hans Beckerman, skolchef
Signature
Michel Jansson
Stockholm, 10 oktober 2019