Skriv ut / Spara till pdf

SUI Productions AB

Hans Lundberg

SUI Productions AB

0723616767 – hans.o.lundberg@gmail.com

Deklaration

i enlighet med KOMMISIONENS FÖRORDNING (EU) nr 1178/2011
SUI Productions AB
559039-3277
Ängsviksvägen 94-14, 235 91 Vellinge
hans.o.lundberg@gmail.com
Hans Lundberg
0723616767
hans.o.lundberg@gmail.com
19540320-1972
Hans Lundberg
0723616767
hans.o.lundberg@gmail.com
19540320-1972
Bogsering av segelflygplan
SE-MBU
MS893
Sövde flygplats
Snogeholmsvägen 1241-56, 275 93 Sövde
Bogserförarutbildning

Deklaration

i enlighet med KOMMISIONENS FÖRORDNING (EU) nr 1178/2011
28 maj 2021

Redogörelse

Flygskolan har framtagit en säkerhetspolicy enligt Annex VIII (Part-DTO) av förordning (EU) No 1178/2011 och i synnerhet DTO.GEN.210(a)(1)(ii) som tillämpas på all verksamhet nämnda i denna deklaration.

Flygskolan följer, vid all utbildning i den här deklarationen, alla tillämpliga krav enligt Annex III till förordning (EC) No 216/2008, Annex I (Part-FCL) och Annex VIII (Part-DTO) till förordning (EU) No 1178/2011.

Vi bekräftar härmed att all information i den här deklarationen och dess bilagor (om tillämpbart) är komplett och korrekt.

Vellinge, 27 maj 2021
Signature
Hans Lundberg, företrädare
Signature
Hans Lundberg, skolchef
Signature
Hans Lundberg
Vellinge, 27 maj 2021