Skriv ut / Spara till pdf

Täby Sjöflygklubb

Robert Wagner

Täby Sjöflygklubb

0709 647 637 – flygrobert@gmail.com

Deklaration

i enlighet med KOMMISIONENS FÖRORDNING (EU) nr 1178/2011
Täby Sjöflygklubb
816000-3110
Pontongränd 9, 183 68 Täby
kontakt@tsk.nu
Jan-Ola Karlsson
0735 337 458
jan-ola.karlsson@tre.se
6906131450
Robert Wagner
0709 647 637
flygrobert@gmail.com
5404159310
Sjöflyg
SE-LVP
Cessna 206
Sjöflyghamnen i Hägernäsviken
Pontongränd 9, 183 68 Täby
Class rating SEPS

Deklaration

i enlighet med KOMMISIONENS FÖRORDNING (EU) nr 1178/2011
1 april 2019

Redogörelse

Flygskolan har framtagit en säkerhetspolicy enligt Annex VIII (Part-DTO) av förordning (EU) No 1178/2011 och i synnerhet DTO.GEN.210(a)(1)(ii) som tillämpas på all verksamhet nämnda i denna deklaration.

Flygskolan följer, vid all utbildning i den här deklarationen, alla tillämpliga krav enligt Annex III till förordning (EC) No 216/2008, Annex I (Part-FCL) och Annex VIII (Part-DTO) till förordning (EU) No 1178/2011.

Vi bekräftar härmed att all information i den här deklarationen och dess bilagor (om tillämpbart) är komplett och korrekt.

Stockholm, 24 januari 2019
Signature
Jan-Ola Karlsson, företrädare
Signature
Robert Wagner, skolchef
Signature
Jan-Ola Karlsson
Stockholm, 24 januari 2019