Skriv ut / Spara till pdf

Umeå Flygklubb

Mats Johansson

Umeå Flygklubb

070-6827056 – mats.johansson@virtuadome.se

Deklaration

i enlighet med KOMMISIONENS FÖRORDNING (EU) nr 1178/2011
Umeå Flygklubb
894000-6367
c/o Mats Johansson, Vittervägen 13
styrelsen@umeaflygklubb.se
Mats Johansson
070-6827056
mats.johansson@virtuadome.se
198509077114
Mats Johansson
070-6827056
mats.johansson@virtuadome.se
198509077114
Flygteori LAPL(A)/PPL(A) – Lektionsbaserad, PPL, Mörker, Klassutbildning SEP (land)
SE-GVS
PA28-161
SE-LXG
Cessna 182
SE-MOD
Diamond DA20

Deklaration

i enlighet med KOMMISIONENS FÖRORDNING (EU) nr 1178/2011
Umeå Airport
Flygplatsvägen 32, 90422 Umeå
Flygteori PPL, PPL, NQ, SEPL
Örnsköldsvik Airport
Västanå 100, 896 91 Husum
PPL, NQ, SEPL
9 juni 2022

Deklaration

i enlighet med KOMMISIONENS FÖRORDNING (EU) nr 1178/2011

Redogörelse

Flygskolan har framtagit en säkerhetspolicy enligt Annex VIII (Part-DTO) av förordning (EU) No 1178/2011 och i synnerhet DTO.GEN.210(a)(1)(ii) som tillämpas på all verksamhet nämnda i denna deklaration.

Flygskolan följer, vid all utbildning i den här deklarationen, alla tillämpliga krav enligt Annex III till förordning (EC) No 216/2008, Annex I (Part-FCL) och Annex VIII (Part-DTO) till förordning (EU) No 1178/2011.

Vi bekräftar härmed att all information i den här deklarationen och dess bilagor (om tillämpbart) är komplett och korrekt.

Umeå, 9 juni 2022
Signature
Mats Johansson, företrädare
Signature
Mats Johansson, skolchef
Signature
Mats Johansson
Umeå, 9 juni 2022