Skriv ut / Spara till pdf

MittFlyg AB

Tomas Norberg

MittFlyg AB

0703704720 – tomas@flygfabriken.com

Deklaration

i enlighet med KOMMISIONENS FÖRORDNING (EU) nr 1178/2011
MittFlyg AB
559424-7644
Näset 843, 841 97 Erikslund
kristinaberglund@sky.com
Kristina Norberg
0722325889
kristinaberglund@sky.com
196803209623
Tomas Norberg
0703704720
tomas@flygfabriken.com
196802077914
LAPL, Klassutbildning SEP (land), Bogsering av segelflygplan
SE-MOI
Socata Rallye 180T
Ånge, Tälje, ESUJ
LAPL(A), Bogserförar utb.

Deklaration

i enlighet med KOMMISIONENS FÖRORDNING (EU) nr 1178/2011
10 maj 2024

Redogörelse

Flygskolan har framtagit en säkerhetspolicy enligt Annex VIII (Part-DTO) av förordning (EU) No 1178/2011 och i synnerhet DTO.GEN.210(a)(1)(ii) som tillämpas på all verksamhet nämnda i denna deklaration.

Flygskolan följer, vid all utbildning i den här deklarationen, alla tillämpliga krav enligt Annex III till förordning (EC) No 216/2008, Annex I (Part-FCL) och Annex VIII (Part-DTO) till förordning (EU) No 1178/2011.

Vi bekräftar härmed att all information i den här deklarationen och dess bilagor (om tillämpbart) är komplett och korrekt.

Erikslund, 6 maj 2024
Signature
Kristina Norberg, företrädare
Signature
Tomas Norberg, skolchef
Signature
Kristina Norberg
Erikslund, 6 maj 2024