Skriv ut / Spara till pdf

Fjällbacka FBO AB

Niklas Larsson

Fjällbacka FBO AB

0730707410 – larsson.n89@gmail.com

Deklaration

i enlighet med KOMMISIONENS FÖRORDNING (EU) nr 1178/2011
Fjällbacka FBO AB
559149-6079
Rockeskärsgatan 21B, 456 43 Väjern
estf@telia.com
Lars Alsterqvist
070-5337816
estf@telia.com
610919-9312
Niklas Larsson
0730707410
larsson.n89@gmail.com
891101-4838
Flygteori LAPL(A)/PPL(A) – Distansbaserad, LAPL, PPL, Klassutbildning SEP (land)
SE-EHK
Cessna 172
ESTF, Fjällbacka flygplats
Lilla Anrås, 450 71 Fjällbacka
PPL samt LAPL

Deklaration

i enlighet med KOMMISIONENS FÖRORDNING (EU) nr 1178/2011
1 november 2018

Redogörelse

Flygskolan har framtagit en säkerhetspolicy enligt Annex VIII (Part-DTO) av förordning (EU) No 1178/2011 och i synnerhet DTO.GEN.210(a)(1)(ii) som tillämpas på all verksamhet nämnda i denna deklaration.

Flygskolan följer, vid all utbildning i den här deklarationen, alla tillämpliga krav enligt Annex III till förordning (EC) No 216/2008, Annex I (Part-FCL) och Annex VIII (Part-DTO) till förordning (EU) No 1178/2011.

Vi bekräftar härmed att all information i den här deklarationen och dess bilagor (om tillämpbart) är komplett och korrekt.

Fjällbacka, 8 september 2018
Signature
Lars Alsterqvist, företrädare
Signature
Niklas Larsson, skolchef
Signature
Lars Alsterqvist
Fjällbacka, 8 september 2018