Skriv ut / Spara till pdf

Eslövs Flygklubb

Claes Brismar

Eslövs Flygklubb

+46708198302 – claes@interceptab.se

Deklaration

i enlighet med KOMMISIONENS FÖRORDNING (EU) nr 1178/2011
Eslövs Flygklubb
845000-5767
Box 176, 241 23 Eslöv
info@eslovsflygklubb.se
Bo-Ingvar Bengtsson
+46705235835
kassor@eslovsflygklubb.se
19461122-3977
Claes Brismar
+46708198302
claes@interceptab.se
19490313-0195
Sjöbo Flygklubb
Tommy Mårtensson
+46708739554
tommy.martensson.toarp@gmail.com
Flygteori LAPL(A)/PPL(A) – Lektionsbaserad, LAPL, PPL, Mörker, Klassutbildning SEP (land)
SE-MIL
Cessna C152

Deklaration

i enlighet med KOMMISIONENS FÖRORDNING (EU) nr 1178/2011
SE-MIL
Cessna C172
SE-GKF
Cessna C172
SE-LOH
Piper PA28
SE-LXN
Cessna C172
Eslövs Flygplats
Flygplatsvägen 33, 241 23 Eslöv
LAPL, PPL, Mörker, Klassutb. SEP (land), Flygteori LAPL(A)/PPL(A) – Lektionsb.
1 mars 2019

Deklaration

i enlighet med KOMMISIONENS FÖRORDNING (EU) nr 1178/2011

Redogörelse

Flygskolan har framtagit en säkerhetspolicy enligt Annex VIII (Part-DTO) av förordning (EU) No 1178/2011 och i synnerhet DTO.GEN.210(a)(1)(ii) som tillämpas på all verksamhet nämnda i denna deklaration.

Flygskolan följer, vid all utbildning i den här deklarationen, alla tillämpliga krav enligt Annex III till förordning (EC) No 216/2008, Annex I (Part-FCL) och Annex VIII (Part-DTO) till förordning (EU) No 1178/2011.

Vi bekräftar härmed att all information i den här deklarationen och dess bilagor (om tillämpbart) är komplett och korrekt.

Eslöv, 20 januari 2019
Bo-Ingvar Bengtsson, företrädare
Claes Brismar, skolchef
Bo-Ingvar Bengtsson
Eslöv, 20 januari 2019