Skriv ut / Spara till pdf

FLY1912

Håvard Iversen

FLY1912

004790066663 – ts@qrg.no

Deklaration

i enlighet med KOMMISIONENS FÖRORDNING (EU) nr 1178/2011
FLY1912
920656986
Fetveien 76
ts@qrg.no
Terje Sande
+4790066663
ts@qrg.no
N-200675
Håvard Iversen
004790066663
ts@qrg.no
N-181275
Flygteori LAPL(A)/PPL(A) – Distansbaserad, LAPL, PPL, Mörker, Aerobatic, Sjöflyg, Klassutbildning SEP (land)
LN-NPK
Cessna 172
LN-BII
Saab Safir

Deklaration

i enlighet med KOMMISIONENS FÖRORDNING (EU) nr 1178/2011
ENKJ
Fetveien 76
LAPL
7 december 2018

Redogörelse

Flygskolan har framtagit en säkerhetspolicy enligt Annex VIII (Part-DTO) av förordning (EU) No 1178/2011 och i synnerhet DTO.GEN.210(a)(1)(ii) som tillämpas på all verksamhet nämnda i denna deklaration.

Flygskolan följer, vid all utbildning i den här deklarationen, alla tillämpliga krav enligt Annex III till förordning (EC) No 216/2008, Annex I (Part-FCL) och Annex VIII (Part-DTO) till förordning (EU) No 1178/2011.

Vi bekräftar härmed att all information i den här deklarationen och dess bilagor (om tillämpbart) är komplett och korrekt.

Wien, 5 november 2018
Signature
Terje Sande, företrädare
Signature
Håvard Iversen, skolchef
Signature
Terje Sande
Wien, 5 november 2018