Skriv ut / Spara till pdf

Test

wdwdw

Test

wefwef – ewrwe@ewfwef.se

Deklaration

i enlighet med KOMMISIONENS FÖRORDNING (EU) nr 1178/2011
Test
23123231
test
test@test.se
ewfewf
wefwef
efwqd2efe@sdsd.se
35345
wdwdw
wefwef
ewrwe@ewfwef.se
2312323
Mörker
sdcwef
qdqwdw
gerg
wfwef
wfdqw

Deklaration

i enlighet med KOMMISIONENS FÖRORDNING (EU) nr 1178/2011
23 februari 2022

Redogörelse

Flygskolan har framtagit en säkerhetspolicy enligt Annex VIII (Part-DTO) av förordning (EU) No 1178/2011 och i synnerhet DTO.GEN.210(a)(1)(ii) som tillämpas på all verksamhet nämnda i denna deklaration.

Flygskolan följer, vid all utbildning i den här deklarationen, alla tillämpliga krav enligt Annex III till förordning (EC) No 216/2008, Annex I (Part-FCL) och Annex VIII (Part-DTO) till förordning (EU) No 1178/2011.

Vi bekräftar härmed att all information i den här deklarationen och dess bilagor (om tillämpbart) är komplett och korrekt.

Malmö, 17 februari 2022
Signature
ewfewf, företrädare
Signature
wdwdw, skolchef
Signature
ewfewf
Malmö, 17 februari 2022