Skriv ut / Spara till pdf

Stockholms flygklubb

Stefan Lindh

Stockholms flygklubb

073-672 87 87 – stefanbl@hotmail.com

Deklaration

i enlighet med KOMMISIONENS FÖRORDNING (EU) nr 1178/2011
Stockholms flygklubb
802000-9208
SE.DTO.0046
Byte av utbildningsansvarig, Börje Norell ersätts av Stefan Lindh.
Sveavägen 96, 113 50 Stockholm
borje.norell@telia.com
Börje Norell
070-736 06 96
borje.norell@telia.com
390129-0696
Stefan Lindh
073-672 87 87
stefanbl@hotmail.com
630413-6994
Flygteori LAPL(A)/PPL(A) – Lektionsbaserad, LAPL, PPL, Mörker, Klassutbildning SEP (land)
SE-KMO
Piper 28

Deklaration

i enlighet med KOMMISIONENS FÖRORDNING (EU) nr 1178/2011
SE-KZP
Cessna 172
Skavsta
Skavsta
Flygskolning, teorikurser LAPL/PPL, mörkerbehörighet
10 april 2019

Deklaration

i enlighet med KOMMISIONENS FÖRORDNING (EU) nr 1178/2011

Redogörelse

Flygskolan har framtagit en säkerhetspolicy enligt Annex VIII (Part-DTO) av förordning (EU) No 1178/2011 och i synnerhet DTO.GEN.210(a)(1)(ii) som tillämpas på all verksamhet nämnda i denna deklaration.

Flygskolan följer, vid all utbildning i den här deklarationen, alla tillämpliga krav enligt Annex III till förordning (EC) No 216/2008, Annex I (Part-FCL) och Annex VIII (Part-DTO) till förordning (EU) No 1178/2011.

Vi bekräftar härmed att all information i den här deklarationen och dess bilagor (om tillämpbart) är komplett och korrekt.

Stockholm,
Signature
Börje Norell, företrädare
Signature
Stefan Lindh, skolchef
Signature
Börje Norell
Stockholm,