Skriv ut / Spara till pdf

*Namn*

*Namn, skolchef*

*Namn*

*Telefon, skolchef* – E@post.se

Deklaration

i enlighet med KOMMISIONENS FÖRORDNING (EU) nr 1178/2011
*Namn*
*Organisationsnummer*
*Adress*
E@post.se
*Namn, företrädare*
*Telefon, företrädare*
E@post.se
*Personnummer, företrädare*
*Namn, skolchef*
*Telefon, skolchef*
E@post.se
*Personnummer, skolchef*
Flygteori LAPL(A)/PPL(A) – Lektionsbaserad, Flygteori LAPL(A)/PPL(A) – Distansbaserad, LAPL, PPL, Mörker, Aerobatic, Sjöflyg, Klassutbildning SEP (land), Klassutbildning TMG, Bogsering av segelflygplan
*Registrering (t ex SE-ABC)*
*Luftfartyg (t ex Cessna 172)*
*Namn på plats*
*Adress*
*Vilka kurser bedriver ni här?*

Deklaration

i enlighet med KOMMISIONENS FÖRORDNING (EU) nr 1178/2011
15 februari 2024

Redogörelse

Flygskolan har framtagit en säkerhetspolicy enligt Annex VIII (Part-DTO) av förordning (EU) No 1178/2011 och i synnerhet DTO.GEN.210(a)(1)(ii) som tillämpas på all verksamhet nämnda i denna deklaration.

Flygskolan följer, vid all utbildning i den här deklarationen, alla tillämpliga krav enligt Annex III till förordning (EC) No 216/2008, Annex I (Part-FCL) och Annex VIII (Part-DTO) till förordning (EU) No 1178/2011.

Vi bekräftar härmed att all information i den här deklarationen och dess bilagor (om tillämpbart) är komplett och korrekt.

*Ort*, 15 februari 2024
Signature
*Namn, företrädare*, företrädare
Signature
*Namn, skolchef*, skolchef
Signature
*Namn, företrädare*
*Ort*, 15 februari 2024