Skriv ut / Spara till pdf

Örebro Flygklubb

Magnus Andersson

Örebro Flygklubb

0739830388 – magnus.anm@gmail.com

Deklaration

i enlighet med KOMMISIONENS FÖRORDNING (EU) nr 1178/2011
Örebro Flygklubb
875000-3744
Flygfältsvägen 4a 70594 Örebro
flygutbildning@orebroflygklubb.se
Magnus Andersson
0739830388
magnus.anm@gmail.com
198205176699
Magnus Andersson
0739830388
magnus.anm@gmail.com
198205176699
Flygteori LAPL(A)/PPL(A) – Lektionsbaserad, Flygteori LAPL(A)/PPL(A) – Distansbaserad, LAPL, PPL, Mörker, Klassutbildning SEP (land)
SE-IZI
P28A
SE-IBG
C172

Deklaration

i enlighet med KOMMISIONENS FÖRORDNING (EU) nr 1178/2011
Örebro flygplats
flygfältsvägen 8 705 94 Örebro
PPL, LAPL, NQ. Teori och praktik.
15 november 2023

Redogörelse

Flygskolan har framtagit en säkerhetspolicy enligt Annex VIII (Part-DTO) av förordning (EU) No 1178/2011 och i synnerhet DTO.GEN.210(a)(1)(ii) som tillämpas på all verksamhet nämnda i denna deklaration.

Flygskolan följer, vid all utbildning i den här deklarationen, alla tillämpliga krav enligt Annex III till förordning (EC) No 216/2008, Annex I (Part-FCL) och Annex VIII (Part-DTO) till förordning (EU) No 1178/2011.

Vi bekräftar härmed att all information i den här deklarationen och dess bilagor (om tillämpbart) är komplett och korrekt.

Örebro, 14 november 2023
Signature
Magnus Andersson, företrädare
Signature
Magnus Andersson, skolchef
Signature
Magnus Andersson
Örebro, 14 november 2023