Skriv ut / Spara till pdf

MittFlyg AB

Tomas Norberg

MittFlyg AB

0703704720 – tomas@flygfabriken.com

Deklaration

i enlighet med KOMMISIONENS FÖRORDNING (EU) nr 1178/2011
MittFlyg AB
559424-7644
Näset 843, 841 97 Erikslund
kristinaberglund@sky.com
Kristina Norberg
0722325889
kristinaberglund@sky.com
196803209623
Tomas Norberg
0703704720
tomas@flygfabriken.com
196802077914
Flygteori LAPL(A)/PPL(A) – Distansbaserad, LAPL, Klassutbildning SEP (land), Bogsering av segelflygplan
SE-MOI
Rallye 180T
Tälje flygfält, ESUJ
Näset 843, 841 97 Erikslund
LAPL, Bogserförar utb.

Deklaration

i enlighet med KOMMISIONENS FÖRORDNING (EU) nr 1178/2011
4 maj 2024

Redogörelse

Flygskolan har framtagit en säkerhetspolicy enligt Annex VIII (Part-DTO) av förordning (EU) No 1178/2011 och i synnerhet DTO.GEN.210(a)(1)(ii) som tillämpas på all verksamhet nämnda i denna deklaration.

Flygskolan följer, vid all utbildning i den här deklarationen, alla tillämpliga krav enligt Annex III till förordning (EC) No 216/2008, Annex I (Part-FCL) och Annex VIII (Part-DTO) till förordning (EU) No 1178/2011.

Vi bekräftar härmed att all information i den här deklarationen och dess bilagor (om tillämpbart) är komplett och korrekt.

Kvissleby, 21 april 2024
Signature
Kristina Norberg, företrädare
Signature
Tomas Norberg, skolchef
Signature
Kristina Norberg
Kvissleby, 21 april 2024