Skriv ut / Spara till pdf

Nyköpings flygklubb

Börje Norell

Nyköpings flygklubb

070-736 06 96 – borje.norell@telia.com

Deklaration

i enlighet med KOMMISIONENS FÖRORDNING (EU) nr 1178/2011
Nyköpings flygklubb
819000-4914
Skavsta flygplats Box 190 611 92 Nyköping
borje.norell@telia.com
Börje Norell
070-736 06 96
borje.norell@telia.com
19390129-0696
Börje Norell
070-736 06 96
borje.norell@telia.com
19390129-0696
Flygteori LAPL(A)/PPL(A) – Lektionsbaserad, LAPL, PPL, Mörker, Klassutbildning SEP (land)
SE-MHT
PA28
Skavsta
Skavsta flygplats
Flygskolning LAPL, PPL Mörkerskolning, teori PPL, klassutbildning SEP

Deklaration

i enlighet med KOMMISIONENS FÖRORDNING (EU) nr 1178/2011
9 april 2019

Redogörelse

Flygskolan har framtagit en säkerhetspolicy enligt Annex VIII (Part-DTO) av förordning (EU) No 1178/2011 och i synnerhet DTO.GEN.210(a)(1)(ii) som tillämpas på all verksamhet nämnda i denna deklaration.

Flygskolan följer, vid all utbildning i den här deklarationen, alla tillämpliga krav enligt Annex III till förordning (EC) No 216/2008, Annex I (Part-FCL) och Annex VIII (Part-DTO) till förordning (EU) No 1178/2011.

Vi bekräftar härmed att all information i den här deklarationen och dess bilagor (om tillämpbart) är komplett och korrekt.

Nyköping,
Signature
Börje Norell, företrädare
Signature
Börje Norell, skolchef
Signature
Börje Norell
Nyköping,