Skriv ut / Spara till pdf

Blekinge Flygklubb

Christian Darnell

Blekinge Flygklubb

0768-557727 – christian.darnell@gmail.com

Deklaration

i enlighet med KOMMISIONENS FÖRORDNING (EU) nr 1178/2011
Blekinge Flygklubb
835600-0144
SE.DTO.0002
Daniel Karlsson SE.FCL.197706123333 FI(A) med instruktörsbehörighet för Aerobatic nomineras som ställföreträdande skolchef för Aerobatic. Daniel Karlsson övervakas och kontrolleras av skolchefen Christian Darnell.
Eringsbodavägen 18, 37292 Kallinge
blekingefk@gmail.com
Martin Skog
0708-576009
martin.skogh@gmail.com
730717-3539
Christian Darnell
0768-557727
christian.darnell@gmail.com
770827-2914
Ronneby Flygplats, ansvarig för Aerobatic utbildning
Daniel Karlsson
0708-961904
bingaflyg@gmail.com

Deklaration

i enlighet med KOMMISIONENS FÖRORDNING (EU) nr 1178/2011
Flygteori LAPL(A)/PPL(A) – Lektionsbaserad, Flygteori LAPL(A)/PPL(A) – Distansbaserad, LAPL, PPL, Mörker, Aerobatic, Klassutbildning SEP (land)
SE-LOY
Diamond DA40
SE-MIH
Diamond DA40
SE-MHS
ZLIN 242L
Ronneby Flygplats
Eringsbodavägen 18, 37292 Kallinge
Alla angivna kurser
15 september 2020

Deklaration

i enlighet med KOMMISIONENS FÖRORDNING (EU) nr 1178/2011

Redogörelse

Flygskolan har framtagit en säkerhetspolicy enligt Annex VIII (Part-DTO) av förordning (EU) No 1178/2011 och i synnerhet DTO.GEN.210(a)(1)(ii) som tillämpas på all verksamhet nämnda i denna deklaration.

Flygskolan följer, vid all utbildning i den här deklarationen, alla tillämpliga krav enligt Annex III till förordning (EC) No 216/2008, Annex I (Part-FCL) och Annex VIII (Part-DTO) till förordning (EU) No 1178/2011.

Vi bekräftar härmed att all information i den här deklarationen och dess bilagor (om tillämpbart) är komplett och korrekt.

Kallinge, 15 september 2020
Martin Skog, företrädare
Christian Darnell, skolchef
Martin Skog
Kallinge, 15 september 2020