Skriv ut / Spara till pdf

Ovansiljans Flygklubbs flygskola

Lennart Eriksson

Ovansiljans Flygklubbs flygskola

070-2202268 – tslennart@gmail.com

Deklaration

i enlighet med KOMMISIONENS FÖRORDNING (EU) nr 1178/2011
Ovansiljans Flygklubbs flygskola
884401-2537
Box 157, 79251 Mora
tslennart@gmail.com
Lennart Eriksson
070-2202268
tslennart@gmail.com
601126-7215
Lennart Eriksson
070-2202268
tslennart@gmail.com
601126-7215
Flygteori LAPL(A)/PPL(A) – Distansbaserad, LAPL, PPL, Mörker
SE-GPL
PA-28
SE-GNN
PA-28

Deklaration

i enlighet med KOMMISIONENS FÖRORDNING (EU) nr 1178/2011
ESKM
Hållholsvägen 10, 79292 Mora
1 januari 2019

Redogörelse

Flygskolan har framtagit en säkerhetspolicy enligt Annex VIII (Part-DTO) av förordning (EU) No 1178/2011 och i synnerhet DTO.GEN.210(a)(1)(ii) som tillämpas på all verksamhet nämnda i denna deklaration.

Flygskolan följer, vid all utbildning i den här deklarationen, alla tillämpliga krav enligt Annex III till förordning (EC) No 216/2008, Annex I (Part-FCL) och Annex VIII (Part-DTO) till förordning (EU) No 1178/2011.

Vi bekräftar härmed att all information i den här deklarationen och dess bilagor (om tillämpbart) är komplett och korrekt.

Mora, 15 oktober 2018
Signature
Lennart Eriksson, företrädare
Signature
Lennart Eriksson, skolchef
Signature
Lennart Eriksson
Mora, 15 oktober 2018