Skriv ut / Spara till pdf

Borås Flygklubbs Flygskola

Linus Pellby

Borås Flygklubbs Flygskola

0739182545 – ht@borasflygklubb.se

Deklaration

i enlighet med KOMMISIONENS FÖRORDNING (EU) nr 1178/2011
Borås Flygklubbs Flygskola
864500-0996
Vindgatan 7, 50664 BORÅS
flygskola@borasflygklubb.se
Johan Svanberg
0707945920
representant@borasflygklubb.se
1974909-1431
Linus Pellby
0739182545
ht@borasflygklubb.se
19840513-5552
Flygteori LAPL(A)/PPL(A) – Lektionsbaserad, Flygteori LAPL(A)/PPL(A) – Distansbaserad, LAPL, PPL, Mörker, Aerobatic, Klassutbildning SEP (land)
SE-LOE
P28A
SE-MGA
SIRA
SE-FCO
P28A
F-HXTR
E300

Deklaration

i enlighet med KOMMISIONENS FÖRORDNING (EU) nr 1178/2011
SE-KZI
R200
Borås Flygplats (ESGE)
Vindgatan 7, 50464 BORÅS
Flygteori, PPL, LAPL, Mörker, Klassutbildning SEP, AVA
24 april 2023

Deklaration

i enlighet med KOMMISIONENS FÖRORDNING (EU) nr 1178/2011

Redogörelse

Flygskolan har framtagit en säkerhetspolicy enligt Annex VIII (Part-DTO) av förordning (EU) No 1178/2011 och i synnerhet DTO.GEN.210(a)(1)(ii) som tillämpas på all verksamhet nämnda i denna deklaration.

Flygskolan följer, vid all utbildning i den här deklarationen, alla tillämpliga krav enligt Annex III till förordning (EC) No 216/2008, Annex I (Part-FCL) och Annex VIII (Part-DTO) till förordning (EU) No 1178/2011.

Vi bekräftar härmed att all information i den här deklarationen och dess bilagor (om tillämpbart) är komplett och korrekt.

BORÅS, 24 april 2023
Signature
Johan Svanberg, företrädare
Signature
Linus Pellby, skolchef
Signature
Johan Svanberg
BORÅS, 24 april 2023