Skriv ut / Spara till pdf

Borås Flygklubbs Flygskola

Linus Pellby

Borås Flygklubbs Flygskola

0739182545 – ht@borasflygklubb.se

Deklaration

i enlighet med KOMMISIONENS FÖRORDNING (EU) nr 1178/2011
Borås Flygklubbs Flygskola
864500-0996
Vindgatan 7, 50664 BORÅS
flygskola@borasflygklubb.se
Johan Svanberg
0707945920
representant@borasflygklubb.se
1974909-1431
Linus Pellby
0739182545
ht@borasflygklubb.se
19840513-5552
Flygteori LAPL(A)/PPL(A) – Lektionsbaserad, Flygteori LAPL(A)/PPL(A) – Distansbaserad, LAPL, PPL, Mörker, Aerobatic, Klassutbildning SEP (land)
SE-LOE
P28A
SE-MGA
SIRA
SE-FCO
P28A
F-HXTR
E300

Deklaration

i enlighet med KOMMISIONENS FÖRORDNING (EU) nr 1178/2011
SE-KZI
R200
Borås Flygplats (ESGE)
Vindgatan 7, 50464 BORÅS
Flygteori, PPL, LAPL, Mörker, Klassutbildning SEP, AVA
24 april 2023

Deklaration

i enlighet med KOMMISIONENS FÖRORDNING (EU) nr 1178/2011

Redogörelse

Flygskolan har framtagit en säkerhetspolicy enligt Annex VIII (Part-DTO) av förordning (EU) No 1178/2011 och i synnerhet DTO.GEN.210(a)(1)(ii) som tillämpas på all verksamhet nämnda i denna deklaration.

Flygskolan följer, vid all utbildning i den här deklarationen, alla tillämpliga krav enligt Annex III till förordning (EC) No 216/2008, Annex I (Part-FCL) och Annex VIII (Part-DTO) till förordning (EU) No 1178/2011.

Vi bekräftar härmed att all information i den här deklarationen och dess bilagor (om tillämpbart) är komplett och korrekt.

BORÅS, 24 april 2023
Signature
Johan Svanberg, företrädare
Signature
Linus Pellby, skolchef