Skriv ut / Spara till pdf

Trosa Flygklubb

Trosa Flygklubb

– mail@gmail.com

Deklaration

i enlighet med KOMMISIONENS FÖRORDNING (EU) nr 1178/2011
Trosa Flygklubb
819001-5175
Box 137, 610 70 Vagnhärad
styrelse@trosaflygklubb.se
Michel Jansson
0730795303
michel@trosaflygklubb.se
860627-0299
mail@gmail.com
Flygteori LAPL(A)/PPL(A) – Lektionsbaserad, Flygteori LAPL(A)/PPL(A) – Distansbaserad, LAPL, PPL, Klassutbildning SEP (land)
SE-FFH
Piper PA-28
Troslands flygfält
Lektionsbaserad Flygteori LAPL(A)/PPL(A), Distansbaserad Flygteroi LAPL(A)/PPL(A), PPL, LAPL, Klassutbildning SEP (land)

Deklaration

i enlighet med KOMMISIONENS FÖRORDNING (EU) nr 1178/2011
1 november 2018

Redogörelse

Flygskolan har framtagit en säkerhetspolicy enligt Annex VIII (Part-DTO) av förordning (EU) No 1178/2011 och i synnerhet DTO.GEN.210(a)(1)(ii) som tillämpas på all verksamhet nämnda i denna deklaration.

Flygskolan följer, vid all utbildning i den här deklarationen, alla tillämpliga krav enligt Annex III till förordning (EC) No 216/2008, Annex I (Part-FCL) och Annex VIII (Part-DTO) till förordning (EU) No 1178/2011.

Vi bekräftar härmed att all information i den här deklarationen och dess bilagor (om tillämpbart) är komplett och korrekt.

,
Michel Jansson, företrädare
, skolchef
Michel Jansson
,