Skriv ut / Spara till pdf

Nordic Photoflight

Kurt Sjöberg

Nordic Photoflight

+46 736005943 – kurt@nordicphotoflight.se

Deklaration

i enlighet med KOMMISIONENS FÖRORDNING (EU) nr 1178/2011
Nordic Photoflight
556841-6337
Drottning Kristinas Väg 62D
kurt@nordicphotoflight.se
Kurt Sjöberg
+46 736005943
kurt@nordicphotoflight.se
6001201133
Kurt Sjöberg
+46 736005943
kurt@nordicphotoflight.se
6001201133
LAPL, PPL, Mörker, Sjöflyg, Klassutbildning SEP (land)
SEGMC
C172
Mellingeholm flygplats
Flygfiskvägen
LAPL. PPL. NQ. SEA.

Deklaration

i enlighet med KOMMISIONENS FÖRORDNING (EU) nr 1178/2011
1 november 2018

Redogörelse

Flygskolan har framtagit en säkerhetspolicy enligt Annex VIII (Part-DTO) av förordning (EU) No 1178/2011 och i synnerhet DTO.GEN.210(a)(1)(ii) som tillämpas på all verksamhet nämnda i denna deklaration.

Flygskolan följer, vid all utbildning i den här deklarationen, alla tillämpliga krav enligt Annex III till förordning (EC) No 216/2008, Annex I (Part-FCL) och Annex VIII (Part-DTO) till förordning (EU) No 1178/2011.

Vi bekräftar härmed att all information i den här deklarationen och dess bilagor (om tillämpbart) är komplett och korrekt.

Norrtälje, 21 oktober 2018
Signature
Kurt Sjöberg, företrädare
Signature
Kurt Sjöberg, skolchef