Skriv ut / Spara till pdf

Nordic Photoflight

Kurt Sjöberg

Nordic Photoflight

+46 736005943 – kurt@nordicphotoflight.se

Deklaration

i enlighet med KOMMISIONENS FÖRORDNING (EU) nr 1178/2011
Nordic Photoflight
556841-6337
Drottning Kristinas Väg 62D
kurt@nordicphotoflight.se
Kurt Sjöberg
+46 736005943
kurt@nordicphotoflight.se
6001201133
Kurt Sjöberg
+46 736005943
kurt@nordicphotoflight.se
6001201133
LAPL, PPL, Mörker, Sjöflyg, Klassutbildning SEP (land)
SEGMC
C172
Mellingeholm flygplats
Flygfiskvägen
LAPL. PPL. NQ. SEA.

Deklaration

i enlighet med KOMMISIONENS FÖRORDNING (EU) nr 1178/2011
1 november 2018

Redogörelse

Flygskolan har framtagit en säkerhetspolicy enligt Annex VIII (Part-DTO) av förordning (EU) No 1178/2011 och i synnerhet DTO.GEN.210(a)(1)(ii) som tillämpas på all verksamhet nämnda i denna deklaration.

Flygskolan följer, vid all utbildning i den här deklarationen, alla tillämpliga krav enligt Annex III till förordning (EC) No 216/2008, Annex I (Part-FCL) och Annex VIII (Part-DTO) till förordning (EU) No 1178/2011.

Vi bekräftar härmed att all information i den här deklarationen och dess bilagor (om tillämpbart) är komplett och korrekt.

Norrtälje, 21 oktober 2018
Signature
Kurt Sjöberg, företrädare
Signature
Kurt Sjöberg, skolchef
Signature
Kurt Sjöberg
Norrtälje, 21 oktober 2018